Filmowanie / fotografowanie

6 stycznia 2016
Aktualizacja: 30 sierpnia 2021

Możliwość filmowania i fotografowania w Tatrzańskim Parku Narodowym wymaga pisemnego zezwolenia dyrektora Parku, które wydaje się po złożeniu wniosku.

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Wniosek  powinien zawierać:

 • nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 • termin realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • obszar planowanej realizacji zdjęć filmowych/fotograficznych
 • scenariusz scen realizowanych na terenie Parku (dot. filmowania)
 • liczbę osób biorących udział w zdjęciach

Zezwolenia  na realizację zdjęć filmowych wydawane są przez Dział Udostępniania. Wniosek na realizację zdjęć filmowych należy złożyć z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zezwolenie na realizację zdjęć filmowych określa warunki i zasady realizacji filmu. Zezwolenie może posiadać klauzulę o konieczności zgłaszania wejścia w teren służbom terenowym Parku. 

Opłata za realizację zdjęć filmowych:

 • filmy edukacyjne (opłata za dzień zdjęciowy)
  •  zdjęcia ze szlaku turystycznego –  500,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł
 • filmy komercyjne, reklamowe (opłata za dzień zdjęciowy)
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie reklamowe odbywająca się w mediach masowego przekazu( w szczególności; telewizja, media społecznościowe, portale internetowe itp.)– 10 000,00 zł
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – kampanie zawierające treści edukacyjne – 5 000,00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 20 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, serialach itp.
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – 2 000, 00 zł
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 10 000,00 zł
 • materiał  filmowy wykorzystywany w cyklicznych serwisach informacyjnych, pogodowych, reportażach itp.
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego – bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł
 

Opłaty związane z realizacją filmów fabularnych są ustalane w umowach określających warunki produkcji.


Opłaty za fotografowanie

 • Fotografowanie w celach reklamowych:
  • sesje zdjęciowe do kampanii reklamowych, sesje modelingowe itp. – 5 000,00 zł (wniosek należy złożyć  co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem)
 • Fotografowanie na szlaku turystycznym uroczystości rodzinnych (np. sesje ślubne):
  • opłata za jeden dzień zdjęciowy – 150,00 zł. (wniosek należy złożyć  co najmniej z  dwudniowym wyprzedzeniem- dwa dni robocze) lub online przez stronę internetową 
   https://tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety  (możliwość wykupienia również w dniu realizacji sesji ślubnej)
  • roczny abonament (dla fotografa) – 1 000,00 zł
 • Fotografowanie w celach prasowych i reportażowych (wniosek należy złożyć  co najmniej z  tygodniowym wyprzedzeniem) :
  • zdjęcia ze szlaku turystycznego   bez opłat
  • zdjęcia poza szlakiem turystycznym – 1 000,00 zł

Jeśli filmowanie jest związane z koniecznością wydania zezwolenia na wjazd, to wniosek należy złożyć za pośrednictwem  elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej.

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości uzyskania zezwolenia na wjazd samochodem w celu  wykonywania sesji ślubnych.

Podstawa prawna

Upoważnienie do pobierania ww. opłat jest zawarte w Ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z brzmieniem odpowiednich przepisów za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów mogą być pobierane opłaty. Definicja pojęcia "udostępnianie" zawarta jest w ustawie. Oznacza ono umożliwianie fotografowania lub filmowania w celach zarobkowych oraz korzystania z zasobów, tworów i składników przyrody w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych. Wysokość opłat ustala dyrektor parku narodowego.  Opłaty, o których mowa, są przychodami parków narodowych i są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody.

Drukuj