4 kwietnia 2013

Dane teleadresowe

Wszystkie wnioski, podania i skargi mogą być do nas wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu lub poczty elektronicznej. Całą korespondencję w miarę możliwości załatwiamy na bieżąco. Staramy się, aby termin oczekiwania na odpowiedź nie był dłuższy niż 14 dni.

Adres korespondencyjny:

Tatrzański Park Narodowy
ul. Kuźnice 1
34-500 Zakopane

Dziennik podawczy znajduje się w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy ul. Chałubińskiego 42a oraz w budynku Dyrekcji TPN w Kuźnicach.

Dyrektor TPN przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 11.00 do 13.00, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie, tel.18 2023200.

E-mail:

W  korespondencji e-mailowej prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Telefony:

  • Sekretariat: (+48) 18 20 23 200
  • Informacja turystyczna: (+48) 18 20 23 300, (+48) 18 20 63 799
  • Straż Parku: (+48) 18 20 23 280 lub (+48) 695 408 097 (Komendant Straży Parku - Edward Wlazło)
  • Centrum Edukacji Przyrodniczej: (+48) 18 20 23 312
  • Inspektor Ochrony Danych:  (+48) 603 090 059
  • Fax: (+48) 18 20 23 299,  (+48) 18 20 635 79

 Telefony pracowników TPN do pobraniaTelefony pracowników TPN do pobrania


Tatrzański Park Narodowy

  • NIP: 7361715304
  • Regon: 122456180
  • Rachunek bankowy TPN:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kraków
Nr rachunku bieżącego 31 1130 1150 0012 1252 0720 0005Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

Jednocześnie informujemy, że skontaktowanie się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią ww. dokumentu i akceptacją jego postanowień.

Drukuj