Opłaty

10 kwietnia 2013
Aktualizacja: 11 kwietnia 2022

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety wstępu

Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz.535) oraz na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880) dyrektor TPN wydał zarządzenie dotyczące opłat za wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Podane niżej stawki obowiązują od dnia 1 marca  2022 r.

Niezależnie od pory roku obowiązują następujące stawki:

 • bilet normalny 8,00 zł
 • bilet ulgowy 4,00 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 40,00 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 20,00 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa do 10 osób) 72,00 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa do 10 osób) 36,00  zł

Ponadto płatny jest wstęp do Jaskini Mroźnej. Opłata wynosi 5 zł. Dzieci do lat sześciu są zwolnione z opłat. (Uwaga: obecnie Jaskinia Mroźna jest zamknięta do odwołania ze względu na prace remontowe)

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów,
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach),
 • przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja,
 • wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby posiadające  zezwolenie dyrektora TPN.
 • ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny.

* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Osoby posiadające zezwolenia na wjazd samochodem na teren TPN (jeżeli nie posiadają odrębnego zezwolenia na prowadzenie badań naukowych) nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat za wstęp.
Zezwolenia wydawane członkom klubów jaskiniowych na wejście do jaskiń nie zwalniają od wnoszenia opłat za wstęp do TPN.

Osoby posiadające rezerwacje w schroniskach lub zamieszkujące w schroniskach na terenie TPN nie są zwolnione z opłat za wstęp, gdyż opłaty takie nie są pobierane przez prowadzących schroniska.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • żołnierzom służby czynnej

Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi. 

 

Punkty sprzedaży biletów:

 • punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok
 1. Łysa Polana
 2. Dolina Kościeliska
 3. Dolina  Jaworzynki
 4. Goryczkowa (Myślenickie Turnie)
 5. Kalatówki
 6. Dolina Białego
 7. Dolina Strążyska
 8. Dolina Małej Łąki
 9. Wierch Poroniec
 • punkty sprzedaży okresowej czynne od 1  kwietnia do 30 września
  • Sucha Woda
  • Cyrhla
  • Dolina Olczyska
  • Nosal
  • punkty sprzedaży okresowej czynne od 1  kwietnia do 15 listopada
   • Dolina Filipki
 • punkty, gdzie nie ma sprzedaży stacjonarnej
  • Dolina ku Dziurze
  • Dolina za Bramką
  • Staników Żleb

 Dla stałych punktów  nr 1  i 3  ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - luty                      8.00-14.00
 2. marzec - kwiecień             7.00-15.00
 3. maj - czerwiec                    6.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                  5.00-17.00
 5. wrzesień                              6.00-16.00
 6. październik                         8.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień           8.00-14.00

 
Dla stałych punktów  nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9  ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - luty                      8.00-14.00
 2. marzec - kwiecień             8.00-15.00
 3. maj - czerwiec                    7.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                   7.00-17.00
 5. wrzesień                               7.00-16.00
 6. październik                          8.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień            8.00-14.00


Dla punktów sprzedaży okresowej ustala się minimalne godziny sprzedaży od 7.00 do 15.00.
Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.

 

Zakup biletów przez internet

Bilety wstępu można kupić na stronie tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety (Regulamin usługi ebilet) oraz  za pośrednictwem aplikacji SkyCash i mPay.

W sprzedaży dostępne są następujące bilety TPN: jednorazowe ulgowe za 4,00 zł, normalne za 8,00 zł, 7-dniowe ulgowe za 20,00 zł i normalne za 40,00 zł oraz bilety dla grupy do 10 osób – ulgowe za 36,00 zł i normalne za 72,00 zł.

Aplikację SkyCash można pobrać za darmo z Google PlayApp StoreMicrosoft, jak również po wpisaniu w przeglądarce internetowej telefonu adresu skycash.com.
Aplikację Mpay można pobrać za darmo z Google Play i App StoreMicrosoft, jak również po wpisaniu w przeglądarce internetowej telefonu adresu mpay.pl.

Na terenie Parku nie zawsze jest dostępny internet. Zachęcamy do zakupu biletu jeszcze przed wyruszeniem w Tatry - w miejscu zakwaterowania. Kontrola biletu na punktach wejścia może odbywać się "offline".

        

Regulamin usługi SkyCash.
Regulamin usługi mPay.


Opłaty parkingowe

Na terenie Parku działają następujące parkingi dla samochodów osobowych i autobusów:
 

 • Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
 • Dolina Małej Łąki - płatny
 • Chałubińskiego - płatny
 • Wierch Poroniec - płatny
 • Wierch Poroniec "Klimkówka"  - płatny
 • Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"  - płatny
 • Chałubińskiego 42 a - płatny

Parking wyłącznie dla samochodów osobowych, kamperów i motocykli

 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) - płatny
 • Palenica Białczańska - płatny

Uwaga: Turyści chcący dojechać własnym samochodem w rejon Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak m.in. do Morskiego Oka, muszą wykupić e-bilet za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety. Możliwość opłat u obsługi parkingu jest wyłączona przez cały rok, nawet jeśli dostępne są wolne miejsca.


Cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

 • parking Mała Łąka
  • 30  zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Dolina Kościeliska
  •  30 zł     motocykle/ samochody osobowe
  • 60 zł     autokary
 • parking Wierch Poroniec 
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Klimkówka"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Łysa Polana (dawne przejście graniczne) – sprzedaż biletów parkingowych tylko online
  • od 25 do 45 zł  samochody osobowe (w zależności od dnia rezerwacji)
  • od 15 do 35 zł  motocykle (w zależności od dnia rezerwacji)
  • 70 zł  kampery
 • parking Palenica Białczańska – sprzedaż biletów parkingowych tylko online
  • od 25 do 45 zł  samochody osobowe (w zależności od dnia rezerwacji)
  • od 15 do 35 zł  motocykle (w zależności od dnia rezerwacji)
  • 70 zł  kampery

Szczegółowy cennik parkingów w rejonie Morskiego Oka (Palenica Białczańska, Łysa Polana).

Drukuj