Opłaty

10 kwietnia 2013
Aktualizacja: 18 września 2023

W TPN pobierane są opłaty, które przeznacza się na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątanie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Bilety wstępu

Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz.535) oraz na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92, poz. 880) dyrektor TPN wydał zarządzenie dotyczące opłat za wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Podane niżej stawki niezależnie od pory roku obowiązują od dnia 1 marca 2023 r.:

 • bilet normalny 9,00 zł
 • bilet ulgowy 4,50 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 45,00 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 22,50 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa  10 osób) 81,00 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa 10 osób) 40,50  zł

Ponadto płatny jest wstęp do Jaskini Mroźnej - opłata wynosi 9 zł (dzieci do lat 7 są zwolnione z opłat). Bilet można kupić w punkcie wejścia do Parku w Dolinie Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony www.tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej (w tym miejscu wyłącznie gotówką). Jaskinia jest czynna w okresie od 26 kwietna do 30 października, codziennie od 09.00 do 17.00.  Ostanie wejście do Jaskini o godzinie 16.00.
Ulgi i zwolnienia nie dotyczą biletów wstępu do Jaskini Mroźnej.

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym - Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów,
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach),
 • przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja,
 • wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby posiadające  zezwolenie dyrektora TPN.
 • ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny.

* Ustawa o ochronie przyrody zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za wstęp mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Nie odpowiada natomiast użytemu w ustawie o ochronie przyrody sformułowaniu „mieszkańców gmin” samo zameldowanie na pobyt czasowy. W myśl cytowanej już ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Osoby posiadające zezwolenia na wjazd samochodem na teren TPN (jeżeli nie posiadają odrębnego zezwolenia na prowadzenie badań naukowych) nie są zwolnione z obowiązku uiszczenia opłat za wstęp.
Zezwolenia wydawane członkom klubów jaskiniowych na wejście do jaskiń nie zwalniają od wnoszenia opłat za wstęp do TPN.

Osoby posiadające rezerwacje w schroniskach lub zamieszkujące w schroniskach na terenie TPN nie są zwolnione z opłat za wstęp, gdyż opłaty takie nie są pobierane przez prowadzących schroniska.

Ulgi i zwolnienia mogą obowiązywać w innej formie w Dolinie Chochołowskiej, gdzie opłaty za wstęp i wjazd rowerów pobiera Wspólnota Leśna 8 Uprawnionych Wsi w Witowie, będąca właścicielem terenu.

Bilety ulgowe przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • żołnierzom służby czynnej

Warunkiem sprzedaży biletu ulgowego jest okazanie osobie sprzedającej bilety wstępu dokumentu uprawniającego do zastosowania ulgi.

 

Punkty sprzedaży biletów:

 •  punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok:
  1. Łysa Polana
  2. Wierch Poroniec
  7. Dol. Jaworzynki
  8. Goryczkowa /Myślenickie Turnie/
  9. Kalatówki
  10.Dol. Białego
  12.Dol. Strążyska 
  14.Dol. Małej Łąki  
  16. Dol. Kościeliska
 • punkty sprzedaży okresowej

   3. dol. Filipka          01.IV – 15.XI
   4. Sucha Woda      01.IV – 15.XI oraz wszystkie weekendy, dni wolne od pracy oraz ferie zimowe dla  wszystkich województw w pozostałych miesiącach
   4a. Cyrhla                 01.IV – 31.X
   5. Dol. Olczyska     01.IV – 31.X
   6. Nosal                    01.IV – 31.X


 • punkty, gdzie nie ma sprzedaży stacjonarnej
  • Dolina ku Dziurze
  • Dolina za Bramką
  • Staników Żleb

 Dla stałych punktów  nr 1  i 7  ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - luty                      7.00-14.00
 2. marzec - kwiecień             7.00-15.00
 3. maj - czerwiec                    6.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                  5.00-17.00
 5. wrzesień                              6.00-16.00
 6. październik                         8.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień           7.00-14.00

 
Dla stałych punktów  nr  8, 9, 10, 12, 14  ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - luty                      8.00-14.00  (dla punktu nr 12 do 15-ej)
 2. marzec - kwiecień             8.00-15.00 
 3. maj - czerwiec                    7.00-16.00
 4. lipiec - sierpień                  6.00-17.00 (dla punktu nr 10 od godziny 7.00 , dla punktu  nr 12 do 18-ej)
 5. wrzesień                              7.00-16.00
 6. październik                         7.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad - grudzień           8.00-14.00

Dla punktu  nr  16  ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - kwiecień              7.00-15.00 
 2. maj                                         7.00-17.00 
 3. czerwiec                               6.00-17.00
 4. lipiec - sierpień                   5.00-18.00 (dla punktu nr 12 do 18-ej)
 5. wrzesień                               6.00-17.00
 6. październik                          7.00-16.00  od 15.X do godziny 15.00
 7. listopad                                7.00-14.00
 8. grudzień                               8.00-14.00

Dla punktu  nr  4 ustala się  następujące minimalne godziny sprzedaży biletów:

 1. styczeń - kwiecień             8.00-14.00 
 2. maj - czerwiec                    7.00-15.00 
 3. lipiec - wrzesień                 5.00-15.00
 4. październik                          7.00-14.00
 5. listopad - grudzień            8.00-14.00

Dla punktów sprzedaży okresowej  nr 3, 4a, 5 ustala się minimalne godziny sprzedaży w kwietniu oraz październiku i listopadzie  od 800 do 1400 od maja do września w godzinach od 700 do 1500 .

 Dla punktu sprzedaży okresowej nr 6 minimalne godziny sprzedaży w kwietniu oraz październiku od 800 do 1400 w maju, czerwcu i wrześniu od 700 do 1500 w lipcu i sierpniu od 700 do 1700

Punkt nr 2 czynny od otwarcia parkingu do co najmniej godziny 15-ej.

Prowadzący punkty mogą rozpoczynać sprzedaż w godzinach wcześniejszych i przedłużać czas sprzedaży.

 

Zakup biletów przez internet

Bilety wstępu można kupić na stronie tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety (Regulamin usługi ebilet) oraz  za pośrednictwem aplikacji SkyCash i mPay.

W sprzedaży dostępne są następujące bilety TPN: jednorazowe ulgowe za 4,50 zł, normalne za 9,00 zł, 7-dniowe ulgowe za 22,50 zł i normalne za 45,00 zł oraz bilety dla grupy do 10 osób – ulgowe za 40,50 zł i normalne za 81,00 zł.

Aplikację SkyCash można pobrać za darmo z Google PlayApp StoreMicrosoft, jak również po wpisaniu w przeglądarce internetowej telefonu adresu skycash.com.
Aplikację Mpay można pobrać za darmo z Google Play i App StoreMicrosoft, jak również po wpisaniu w przeglądarce internetowej telefonu adresu mpay.pl.

Na terenie Parku nie zawsze jest dostępny internet. Zachęcamy do zakupu biletu jeszcze przed wyruszeniem w Tatry - w miejscu zakwaterowania. Kontrola biletu na punktach wejścia może odbywać się "offline".

        

Regulamin usługi SkyCash.
Regulamin usługi mPay.


Opłaty parkingowe

Na terenie Parku działają następujące parkingi dla samochodów osobowych i autobusów:

 • Dolina Kościeliska (Kiry) - płatny
 • Wierch Poroniec "Klimkówka"  - płatny
 • Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"  - płatny

Parking wyłącznie dla samochodów osobowych, kamperów i motocykli

 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) - płatny
 • Palenica Białczańska - płatny
 • Wierch Poroniec - płatny
 • Chałubińskiego - płatny
 • Dolina Małej Łąki - płatny

Uwaga: Turyści chcący dojechać własnym samochodem w rejon Palenicy Białczańskiej, gdzie rozpoczyna się szlak m.in. do Morskiego Oka: zalecamy wcześniejsze zaplanowanie wycieczki i wykupienie e-biletu parkingowego z minimum jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety. Wcześniejszy zakup to gwarancja miejsca postojowego i niższa cena niż w dniu przyjazdu.


Cennik opłat parkingowych (opłata jednodniowa):

 • parking Mała Łąka
  • 30  zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Dolina Kościeliska
  •  30 zł     motocykle/ samochody osobowe
  • 60 zł     autokary
 • parking Wierch Poroniec 
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Klimkówka"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Wierch Poroniec "Nad Kiczorą"
  • 30 zł    motocykle/samochody osobowe
  • 60 zł    autokary
 • parking Łysa Polana (dawne przejście graniczne) – sprzedaż biletów parkingowych online
  • od 35 do 75 zł w zależności od sezonu i czasu zakupu e-biletu względem dnia rezerwacji dla samochodów osobowych. Przy zakupie on-line z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem: od 35 do 55 zł - w dniu przyjazdu cena jest o 10 zł wyższa względem ceny bazowej, a w razie wysokiego popytu na bilety na dany dzień, cena może być wyższa o maksymalnie 20 zł w stosunku do ceny bazowej.
  • od 19 do 39 zł w zależności od sezonu dla motocykli
  • od 65 do 85 zł w zależności od sezonu dla busów i kamperów
 • parking Palenica Białczańska – sprzedaż biletów parkingowych online
  • od 35 do 75 zł w zależności od sezonu i czasu zakupu e-biletu względem dnia rezerwacji dla samochodów osobowych. Przy zakupie on-line z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem: od 35 do 55 zł - w dniu przyjazdu cena jest o 10 zł wyższa względem ceny bazowej, a w razie wysokiego popytu na bilety na dany dzień, cena może być wyższa o maksymalnie 20 zł w stosunku do ceny bazowej.
  • od 19 do 39 zł w zależności od sezonu dla motocykli
  • od 65 do 85 zł w zależności od sezonu dla busów i kamperów

Szczegółowy cennik parkingów w rejonie Morskiego Oka (Palenica Białczańska, Łysa Polana).

Drukuj