10 kwietnia 2013

Turystyka piesza

Tatry, jako jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju, przyciągają rzesze turystów z kraju i z zagranicy. Z utrzymującą się w ostatnich latach liczbą turystów ok. 3 mln rocznie należą do najczęściej odwiedzanych regionów kraju.

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Fot. Bogusława Chlipała

  Fot. Bogusława Chlipała

 • Fot. Bogusława Chlipała

  Fot. Bogusława Chlipała

 • Fot. Marcin Guzik

  Fot. Marcin Guzik

 • Fot. Adam Brzoza

  Fot. Adam Brzoza

 • Schemat szlaków TPN. Do pobrania poniżej

  Schemat szlaków TPN. Do pobrania poniżej

Szlaki turystyczne

Do dyspozycji odwiedzających TPN jest 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnych stopniach trudności: od bardzo łatwych po bardzo trudne i wyposażone w urządzenia asekuracyjne jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlakami można wędrować indywidualnie bądź z przewodnikiem, przy czym grupy zorganizowane i wycieczki, w których uczestniczy młodzież szkolna muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.

Większość szlaków turystycznych jest dwukierunkowa. Jednokierunkowe są tylko niektóre fragmenty, gdzie wprowadzono takie zasady poruszania, aby poprawić komfort przemieszczania oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Są to:

 • szlak przez Jaskinię Smoczą Jamę na odcinku od drabinki w Wąwozie Kraków do Polany Pisanej. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku od drabinki do Polany Pisanej
 • szlak przez Jaskinię Mylną na odcinku od wejścia do jaskini do zejścia do Doliny Kościeliskiej. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku od wejścia do Jaskini Mylnej do zejścia Doliny Kościeliskiej
 • szlak przez Jaskinię Mroźną na odcinku od wejścia do jaskini do zejścia do Doliny Kościeliskiej. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku od wejścia do Jaskini Mroźnej do zejścia do Doliny Kościeliskiej
 • szlak przez kopułę szczytową Giewontu. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu  wskazówek zegara
 • szlak turystyczny Orla Perć na odcinku od przełęczy Zawrat do Koziego Wierchu. Ruch na tym odcinku odbywa się w kierunku wschodnim, tj. od przełęczy Zawrat w stronę Koziego Wierchu  

Jak oznakowane są szlaki?

Szlaki turystyczne są oznakowane. Do tego celu używa się pięciu kolorów: czarnego, czerwonego, zielonego, niebieskiego, żółtego. Kolory nie wskazują trudności szlaku, a jedynie służą identyfikacji danego szlaku w terenie.
Często warunki terenowe uniemożliwiają umieszczenie znaku na jakimś odcinku szlaku, jednak zwykle bardzo krótkim. Przed każdą wycieczką warto jednak zapoznać się z przebiegiem szlaków, którymi zamierzamy wędrować,  z mapy czy przewodnika, a także zabrać te wydawnictwa ze sobą. Szeroki wybór publikacji dotyczących Tatrzańskiego Parku Narodowego oferują punkty Informacji Turystycznej TPN.

Szlaki oznakowane są również za pomocą kierunkowskazów, znajdujących się zwykle na początku, na końcu, a także na skrzyżowaniach szlaków. Na kierunkowskazach widnieje nazwa punktu docelowego oraz czas potrzebny na dotarcie na miejsce. Należy pamiętać, że czas podany na kierunkowskazie może się wydłużyć w przypadku długich odpoczynków na trasie, a także pogorszenia warunków pogodowych.

Do pobrania schemat szlaków w TPN.

Szlaki zimą

Na szlakach turystycznych, na których zimą uprawiana jest turystyka, obowiązują znaki letnie. Jednak w okresie zalegania pokrywy śnieżnej znaki mogą być niewidoczne, a większość szlaków nie jest dodatkowo oznakowana. Szczególnie dotyczy to szlaków położonych powyżej górnej granicy lasu. Korzystanie z nich wymaga dobrej znajomości ich przebiegu w terenie. Na szlakach położonych powyżej górnej granicy lasu turystyka zimowa może odbywać się z ewentualnym odstępstwem od ich przebiegu w najbliższej odległości zapewniającej bezpieczeństwo poruszania się. W zależności od warunków dodatkowemu oznakowaniu w okresie zimowym mogą podlegać następujące odcinki szlaków:

 • zimowy wariant dojścia do schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich z Doliny Roztoki (szlak czarny)
 • szlak turystyczny przez Królową Rówień (szlak niebieski)

Przypominamy, że szlaki nie są zamykane ze względu na zagrożenie lawinowe. Każdy turysta sam podejmuje decyzję o wyjściu w góry.

Więcej informacji na temat zasad zachowania się podczas zimowych wycieczek można znaleźć w tekście Zima w Tatrach, mój pierwszy raz.

Za co trzeba zapłacić?

Za wstęp na teren TPN pobierane są opłaty, które są przeznaczane na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej (wynajem przenośnych toalet, sprzątnie i remonty szlaków, wymianę oznakowań itp.) i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. 15 proc. wpływów z tych opłat przeznacza się na dofinansowanie działalności ratowniczej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Aktualnie obowiązujące stawki opłat można znaleźć tutaj.


Czy są jakieś szczególne ograniczenia?

W okresie od 1 grudnia do 15 maja zamykane się dla ruchu turystycznego następujące odcinki szlaków turystycznych:

 • Przełęcz w Grzybowcu – Wyżnia Kondracka Przełęcz
 • Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka
 • Dolina Pięciu Stawów Polskich – Świstówka Roztocka – Morskie Oko

Szlaki te zamykane są ze względu na ochronę przyrody.

W okresie od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki turystyczne podlegają zamknięciu od zmierzchu do świtu. Na szlakach turystycznych obowiązuje ruch prawostronny. Dotyczy to szczególnie szlaków prowadzących dolinami, gdzie występuje bardzo duży ruch turystyczny.

W okresie od 31 października do 25 kwietnia Jaskinia Mroźna jest zamknięta.

Przewodnik tatrzański. Kiedy, po co i gdzie szukać

Grupy dzieci i młodzieży szkolnej mogą przebywać w Tatrach tylko pod opieką wykwalifikowanych przewodników tatrzańskich. Obowiązek taki wynika z Zarządzenia o obowiązku przewodnickim nr 36/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Jak wynika z zarządzenia przewodnik ma prowadzić wszystkie zorganizowane wycieczki piesze  młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (licea, technika,szkoły branżowe). Jako podstawę dla zarządzenia przyjęto art. 8 e, ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przewodnik dotrzymuje grupie towarzystwa, ale przede wszystkim  przekazuje wiedzę o odwiedzanym terenie i zasadach zachowania się w górach, potrafi zareagować w razie niebezpieczeństwa. Może również doradzić w wyborze trasy, uwzględniając możliwości podopiecznych i warunki panujące w górach, a także pomóc zaplanować dłuższy pobyt pod Tatrami.

Tatrzański Park Narodowy nie oferuje bezpłatnych usług przewodnickich. Przewodnika należy szukać indywidualnie lub poprzez koła przewodnickie i biura turystyczne. Wszystkie koła przewodników tatrzańskich skupione są w Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego.


Jesteś w parku narodowym!

 • Wędruj tylko po szlakach turystycznych. Dzięki gęstej sieci szlaków możesz zobaczyć niemal każdy zakątek Parku. 
 • Nie hałasuj. W sąsiedztwie szlaków mieszkają zwierzęta i nie należy ich niepokoić.
 • Śmieci i inne nieczystości zabierz ze sobą i wyrzuć w domu, hotelu czy pensjonacie. Pozostawione odpadki stanowią zagrożenie dla zwierząt, które skuszone ich zapachem – mogą je zjeść. Takie zdarzenie może doprowadzić do choroby, a nawet śmierci zwierzęcia. Z tego też powodu nie ma na terenie Parku koszy na śmieci.
 • Płoszenie lub niepokojenie zwierząt może je narazić na niepotrzebny stres. Spotkanie dzikiego zwierzęcia na terenie Parku nie należy do rzadkości. W takich przypadkach w miarę możliwości spokojnie się oddal bądź omiń je. Nigdy nie podchodź do zwierzęcia, np. aby zrobić mu zdjęcie. Pamiętaj, że dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne dla człowieka.
 • Dokarmianie zwierząt nie poprawi ich losu. Wręcz przeciwnie. Dlatego zawsze zabieraj ze sobą niedojedzone kanapki, owoce lub warzywa. Twoje postępowanie może zmienić zachowanie zwierząt, przyzwyczaić je do łatwo zdobywanego pożywienia i spowodować „zaczepianie” kolejnych turystów. Taki proces, zwany synantropizacją, jest praktycznie nieodwracalny i zawsze kończy się źle dla zwierząt, a czasem i dla turystów. Dotyczy to wszystkich zwierząt, począwszy od ptaków i ryb, a skończywszy na drapieżnikach, jak lisy i niedźwiedzie.
 • Kwiaty, podobnie jak gałązki, grzyby, borówki, maliny pozostają w Parku pod ochroną, więc ich nie zbieraj. Skały niech również pozostaną na swoim miejscu.
 • Nie niszcz wyposażenia szlaków. Ławki są po to, aby na nich odpocząć, drogowskazy po to, aby wskazywać odpowiedni kierunek, a tablice zawsze przekazują jakąś informację. Każdy zniszczony element infrastruktury turystycznej może doprowadzić do zagrożenia zdrowia bądź życia innego turysty.
 • Wewnątrz Parku znajduje się gęsta sieć schronisk turystycznych, z których wszystkie szlaki są bez trudu dostępne, nie ma więc potrzeby, aby w jakimkolwiek miejscu rozbijać namiot.
 • Małe i duże zbiorniki, górskie rzeki nie są miejscem, gdzie można pływać, myć się czy płukać brudne naczynia. W wodach tych często żyją rzadkie gatunki zwierząt i każde takie działanie jest dla nich szkodliwe. Wody te są również wykorzystywane jako źródła wody pitnej dla schronisk. 
 • Nie pal ognisk, tytoniu, nie używaj otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc.
 • Nie wprowadzaj na szlaki psów. Pomimo że pies prowadzony jest na smyczy, nie szczeka, nie załatwia potrzeb fizjologicznych i jest bardzo karny, dzikie zwierzęta i tak doskonale go wyczuwają. Jest to szczególnie niebezpieczne w okresie ich narodzin, a także w okresie prowadzenia młodych przez matki. Tak więc turysta prowadzący psa naraża na niebezpieczeństwo siebie oraz swojego pupila.  Zakaz dotyczy całego terenu Parku, z wyjątkiem Doliny Chochołowskiej, do wysokości schroniska. Jedyne odstępstwo stanowią psy asystujące, czyli odpowiednio wyszkolone i specjalnie oznaczone, w szczególności psy przewodnicy osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psy asystenci osoby niepełnosprawnej ruchowo. Na terenie Podhala istnieją już „psie hotele”, które zapewniają psom doraźną kilkugodzinną opiekę; więcej informacji możesz znaleźć np. na stronie hoteldlazwierzat.eu.


Zasady udostępniania terenu Parku dla turystyki przedstawione są szczegółowo w ustawie o ochronie przyrodyoraz w Zarządzeniu nr 26/2020 Dyrektora TPN w sprawie ruchu pieszego, rowerowego oraz uprawiania narciarstwa na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.


Czy można w Parku zwiedzać jaskinie?

Dla ruchu turystycznego udostępniono 6 jaskiń, przez które prowadzą znakowane szlaki turystyczne. Są to:

 • Dziura w Dolinie ku Dziurze
 • Mroźna w Dolinie Kościeliskiej
 • Smocza Jama w Wąwozie Kraków (w Dolinie Kościeliskiej)
 • Mylna w Dolinie Kościeliskiej
 • Raptawicka w Dolinie Kościeliskiej
 • Obłazkowa w Dolinie Kościeliskiej

Tylko Jaskinia Mroźna jest oświetlona i pobiera się tam dodatkową opłatę za wstęp. Jaskinia czynna jest w okresie od 26 kwietnia do 30 października. Aby zwiedzać pozostałe jaskinie, trzeba mieć latarkę.

W Tatrach Słowackich dla ruchu turystycznego udostępniona jest Jaskinia Bielska. Zwiedza się ją przy sztucznym świetle, grupowo i w towarzystwie przewodnika.


Czy w Parku jest dostępny regularny transport?

W niektórych dolinach można skorzystać z przejażdżki zaprzęgiem konnym latem bądź saniami zimą:

 • w Dolinie Chochołowskiej (od Siwej Polany do schroniska)
 •  w Dolinie Kościeliskiej (od parkingu Kiry do Polany Pisanej)
 • w Dolinie Bystrej (od Kuźnic do schroniska na Kalatówkach)
 • w Dolinie Rybiego Potoku (od Palenicy Białczańskiej do Włosienicy)

Opłaty ustalane są indywidualnie z właścicielami zaprzęgów.

Gdzie można zaparkować samochód?

Parkingi dla samochodów osobowych i autobusów administrowane przez TPN działają w następujących miejscach (przy każdym z nich wydzielono określoną liczbę bezpłatnych  miejsc dla osób  niepełnosprawnych):

 • Dolina Kościeliska (Kiry) – płatny, pojemność około 50  samochodów, 1  miejsce dla niepełnosprawnych
 • Dolina Małej Łąki – płatny, pojemność około 40  samochodów, 1  miejsce dla niepełnosprawnych
 • Wierch Poroniec – płatny, pojemność około 40  samochodów, 1  miejsce dla niepełnosprawnych
 • Palenica Białczańska – płatny, pojemność około 485  samochodów, 9  miejsc dla niepełnosprawnych 
 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) parking jest uruchamiany w przypadku zapełnienia parkingu na Palenicy Białczańskiej – płatny, pojemność ok. 350 samochodów, 2  miejsca dla niepełnosprawnych.

 Opłaty parkingowe kształtują się następująco:

 • Dolina Kościeliska (Kiry) – 10 zł – motocykle,  25 zł – samochody osobowe,  50 zł – autokary
 • Dolina Małej Łąki –10 zł – motocykle, 25 zł – samochody osobowe, 50 zł – autokary
 • Wierch Poroniec – 10 zł – motocykle,  25 zł – samochody osobowe, 50 zł – autokary
 • Wierch Poroniec "Kaniówka" – 10 zł – motocykle,  30 zł – samochody osobowe, 50 zł – autokary (parking czynny od 29 kwietnia do 30 września)
 • Palenica Białczańska – 10 zł – motocykle,  30 zł – samochody osobowe,   60 zł – autokary
 • Łysa Polana (dawne przejście graniczne) – 10 zł – motocykle,  30 zł – samochody osobowe,   60 zł – autokary

Parkingi znajdują się także u wylotu Doliny Suchej Wody (Brzeziny), Doliny Filipki (Zazadnia, szlak na Wiktorówki), Doliny Strążyskiej,  Olczyskiej (Jaszczurówka) i Kościeliskiej.  Parkingi te nie są  administrowane przez TPN, są własnością prywatnych właścicieli lub starostwa tatrzańskiego (Dolina Suchej Wody, Zazadnia).

Do wszystkich punktów wejścia, gdzie istnieje możliwość dojazdu, można się dostać publicznymi środkami transportu. Nie ma wówczas konieczności parkowania samochodu, a wycieczkę można zakończyć w dowolnym punkcie.

Gdzie znajdę jakieś punkty gastronomiczne?

Na terenie TPN działają dwa zarządzane przez Park punkty gastronomiczne. Są to  Herbaciarnia w Dolinie Strążyskiej oraz tzw. Barobus na Palenicy Białczańskiej. Można równiez skorzystać z sieci schronisk PTTK.


Przez Tatry na Słowację. Granica państwa

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego granicę ze Słowacją można przekraczać w miejscach, gdzie spotykają się szlaki turystyczne obydwu Parków.

Jeżeli poruszamy się samochodem, to granicę w najbliższym otoczeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego można przekraczać na przejściach granicznych:

 • Chochołów – Suchá Hora
 • Łysa Polana – Javorina
 • Jurgów – Podspady

Turystyka piesza w Tatrach Słowackich

Informacje o zasadach udostępniania dla turystyki pieszej Tatr Słowackich można znaleźć na stronie internetowej TANAP-u: tanap.sopsr.sk/navstevnici/.

Drukuj