11 kwietnia 2013

Opłaty

Od nowego roku zmienią się zasady wydawania licencji na prowadzenie działalności przewodnickiej na obszarze TPN oraz wysokość opłaty.

Od 2015 roku warunkiem otrzymania licencji będzie udział w jednym szkoleniu przyrodniczym prowadzonym przez pracownika TPN oraz wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. Opłaty będą pobierane na podstawie art. 5, pkt 22, w związku z art. 12, ust. 3 Ustawy o ochronie przyrody, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2012 r.

Z obowiązkowego szkolenia na 2015 rok zwolnieni są przewodnicy, którzy uczestniczyli w jednym ze szkoleń przyrodniczych organizowanych przez TPN w okresie wrzesień–grudzień 2014. Szczegółowa informacja dotycząca szkoleń jest dostępna na stronie internetowej TPN pod adresem:  http://tpn.pl/nowosci/uwaga-przewodnicy.

Tak jak dotychczas opłata będzie zwalniać przewodników z obowiązku kupowania biletu wstępu do TPN i będzie pobierana w dyrekcji TPN przy okazji aktualizacji  licencji. Od nowego roku opłaty będzie można uiszczać także przelewem.

Na wykłady przyrodnicze zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W sprawie szkoleń proszę się kontaktować z Tomaszem Skrzydłowski (tel. 18 20 23 308, e-mail: szkolenia@tpn.pl).

Drukuj