Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze Tatr Wysokich

6 maja 2019

Tatrzański Park Narodowy na początku kwietnia 2019 r. podpisał umowę na dofinansowanie kolejnego projektu remontu szlaków. Tym razem prace będą prowadzone w Tatrach Wysokich w latach 2019–2023.


Celem projektu jest polepszenie stanu ochrony wysokogórskich siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez zmniejszenie presji turystycznej na ekosystemy Tatr Wysokich. W ramach projektu zaplanowano remont 41,326 km szlaków turystycznych – naprawę nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenia przed erozją terenów w sąsiedztwie ścieżek, a także wymianę sztucznych ułatwień. Do wykonania remontu wykorzystane zostanie doświadczenie zdobyte przy analogicznych projektach przeprowadzonych w masywie Czerwonych Wierchów i otoczenia Doliny Chochołowskiej. Prace będą podzielone na siedem odcinków w przedziale wysokości ok. 1400–2301 m n.p.m. Odcinki szlaków, na których będą prowadzone prace to: szlak z Przełęczy Liliowe na Krzyżne, szlak z Morskiego Oka przez Świstówkę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, ze Szpiglasowego Wierchu na Kozi Wierch, z Doliny Pańszczycy przez Przełęcz Krzyżne do Doliny Pięciu Stawów Polskich, zejście Żlebem Kulczyńskiego i podejście na Zadni Granat, podejście na Skrajny Granat, szlak z Czarnego Stawu na Kozią Przełęcz. W ramach projektu będzie również prowadzony monitoring nielegalnego ruchu turystycznego na terenach nieudostępnionych przez park. Celem monitoringu jest zmniejszenie penetracji ostoi zwierząt w rejonach pozaszlakowych.

W wyniku realizacji projektu bezpośredniej poprawie ulegnie stan 10 siedlisk oraz 14 gatunków zwierząt i 10 gatunków roślin. Całkowity koszt projektu to 3 840 089,33 PLN.

O czasowych zamknięciach odcinków szlaków oraz postępie praz będziemy informować na bieżąco na łamach kwartalnika „Tatry”.

Projekt zostanie dofinansowany ze źródeł Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Drukuj