Tatry bez granic

11 kwietnia 2013

Tatrzański Park Narodowy wraz ze słowackim partnerem Lasami Państwowymi TANAP-u zorganizowały internetowy konkurs wiedzy o Tatrach.

 • Logo UE

  Logo UE

 • Logo Region Tatry

  Logo Region Tatry

 • Logo PL-SK

  Logo PL-SK

 • Logo UE

  Logo UE

Każdy*, kto chciał sprawdzić swoje wiadomości, powinien był zapoznać się z regulaminem i zarejestrować na stronach internetowych: www.tatrybezgranic.eu (polska wersja językowa) lubwww.tatrybezhranic.eu (wersja słowacka), gdzie codziennie emitowano  nowe pytanie. Konkurs ruszył 1 marca i  trwał do końca maja 2010 r.

Pytania konkursowe przygotowane przez specjalistów z obu instytucji obejmowały zagadnienia z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, topografii, historii ochrony przyrody, przewodnictwa, ratownictwa i turystyki w Tatrach, a także przepisów prawnych obowiązujących na terenie obu tatrzańskich parków narodowych. Zwycięzcy musieli wykazać się dużą wiedzą i doświadczeniem zarówno w odniesieniu do polskiej, jak i słowackiej części tych gór. Niektóre pytania były podchwytliwe, niektóre trudne, ale trafiały się i takie, które nie sprawiły „tatrologom” trudności.

O konkursie mówił Paweł Szczepanek, kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego TPN.*z udziału w konkursie wykluczeni byli pracownicy TPN, SL TANAP-u i TANAP-u oraz członkowie ich rodzin


Informacja o projekcie

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry"  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013.  Celem konkursu było:  zapoznanie uczestników z walorami przyrodniczymi Tatr, najcenniejszymi gatunkami zwierząt i roślin tu występujących, przyrodą ożywioną i nieożywioną, historią i  kulturą regionu, historią ochrony przyrody na Podtatrzu polskim i słowackim, zasadami ochrony przyrody w obu parkach, atrakcjami turystycznymi , zasadami uprawiania turystyki, sportu i rekreacji, a także umożliwienie uczestnictwa w wycieczkach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników obu parków narodowych (praktyczne zastosowanie zdobytej w konkursie wiedzy) i podniesienie świadomości ekologicznej oraz uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody .

W ramach projektu przewidziano powołanie zespołu koordynującego, nadzór merytoryczny i techniczny nad prawidłowym przebiegiem konkursu, opracowanie i tłumaczenie pytań, stworzenie stron internetowych do obsługi konkursu „Tatry bez granic”, organizację konferencji prasowych na otwarcie i zakończenie konkursu, przekazywanie informacji o konkursie i o wynikach poszczególnych etapów do mediów, przygotowanie pamiątkowych dyplomów i podziękowań dla uczestników konkursu, organizację wycieczek edukacyjnych dla laureatów oraz publikacje w języku polskim i słowackim w kwartalniku „Tatry”.

Drukuj