Rodzina Łaskich i miasto Kieżmark

11 kwietnia 2013

Tatrzański Park Narodowy jest partnerem projektu "Rodzina Łaskich i miasto Kieżmark" realizowanego przez Muzeum w Kieżmarku.

 • Logo Muzeum w Kezmarku

  Logo Muzeum w Kezmarku

 • Logo UE

  Logo UE

 • Logo Presovsky Kraj

  Logo Presovsky Kraj

 • Logo PL-SK

  Logo PL-SK


Celem projektu jest poznanie jednego z etapów rozwoju Zamku Kieżmarskiego, w nawiązaniu do losów szacownej polskiej rodziny Łaskich i pierwszej tatrzańskiej turystki Beaty Łaskiej z Kościeleckich, na podstawie pracy naukowo-badawczej zespołu ekspertów-historyków.
Główną częścią projektu będzie zwrócenie się do ekspertów z Polski i Słowacji, aby poprzez wystąpienia na konferencji, która odbędzie się w kwietniu 2012 r. przyczynili się do wyjaśnienia wiadomości o rodzinie Łaskich, jej genealogii, historiografii, historii sztuki i architektury, a także ubioru z ówczesnej epoki.
Z zaprezentowanych podczas konferencji materiałów powstanie publikacja, zatem będą one dostępne dla fachowców i laików w Polsce i na Słowacji. Częścią projektu będzie także wydanie polsko-słowackich materiałów informujących o projekcie, które posłużą do zwiększenia liczby osób odwiedzających Muzeum w Kieżmarku, szczególnie pochodzących z Polski.
W ramach projektu zostanie przygotowana również wystawa poświęcona rodzinie Łaskich, której premiera nastąpi podczas konferencji. W okresie, w którym wystawa będzie otwarta, w sali wykładowej odbywać się będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wystawę będzie można obejrzeć także w Tatrzańskim Parku Narodowym w Zakopanem.
Dzięki projektowi do zrekonstruowanego wcześniej ubioru pierwszej tatrzańskiej turystki – Beaty Łaskiej dołączy także zrekonstuowany ubiór jej męża – Alberta Łaskiego. Planowane wspólne spotkania i wymiana wiadomości wniosą znaczący wkład w badania historycznych źródeł dotyczących rodziny Łaskich. Będą miały także wpływ na rozwój miasta i samego zamku w Kieżmarku. Ten właśnie aspekt projektu stanowi podstawowy powód, dla którego przechowywane są cenne historyczne źródła z polsko-słowackiego pogranicza. Poprzez podobne projekty mogą one wpływać na gospodarczy, polityczny i kulturalny rozwój regionu.
Materiały informacyjne, które trafią do centrów informacji turystycznej po polskiej i słowackiej stronie będą służyć do uatrakcyjnienia i zwiększenia jakości informacji turystycznej w regionie. Będą stanowić także reklamę Spisza. W ten sposób wzrośnie jakość usług oferowanych w ramach rozwoju ruchu turystycznego.
Podsumowaniem projektu jest publikacja, z którą można zapoznać się tutaj.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Drukuj