Obraz Tatr i Podtatrza utrwalony na kartach pocztowych

11 kwietnia 2013

Obraz Tatr utrwalany przez lata na pocztówkach nie był dotychczas przedmiotem zainteresowania polskich badaczy (geografów, fotografów, historyków). To wielka szkoda dla historii poznania Tatr, gdyż przeglądając pocztówki wydawane od XIX w. aż do czasów dzisiejszych, można zauważyć wiele ciekawych przykładów przemian zachodzących w przyrodzie tatrzańskiej, a także przyjrzeć się przemianom ośrodków turystycznych powstających u podnóża Tatr, lub w samym ich centrum.

 • Logo Euroregion Tatry

  Logo Euroregion Tatry

 • Logo UE

  Logo UE

 • Logo PL-SK

  Logo PL-SK

 • Logo Euroregion Tatry

  Logo Euroregion Tatry

Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum w Kieżmarku są właścicielami kilkunastotysięcznego zbioru pocztówek o tematyce tatrzańskiej. Są to pocztówki wydane zarówno w języku polskim, jak i słowackim, oraz starsze opisane w języku węgierskim i niemieckim. Zbiór ten wymaga opracowania i udostępnienia wszystkim zainteresowanym, by służył lepszemu poznaniu regionu i zachceniu do odwiedzenia go.

W ramach realizacji projektu planowana jest digitalizacja zbioru oraz skatalogowania go w taki sposób, by można było łatwo odszukać interesujące informacje dotyczące danej pocztówki. Zbiór pocztówek po realizacji projektu będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych poprzez stronę internetową, gdzie w bazie danych będzie można obejrzeć wszystkie pocztówki i zapoznać się z ich opisem. Najciekawsze widokówki zostaną zaprezentowane na wystawie w Kieżmarku oraz w Zakopanem. Jej celem będzie zachęcić zainteresowane osoby do zapoznania się z resztą materiałów. Międzynarodowa sesja popularno-naukowa i książka, zawierająca materiały z tejże sesji przyczynią się do lepszego poznania tematu pocztówek tatrzańskich, wymiany wiedzy z polskiej i słowackiej strony Tatr. Będzie to pierwsze polsko-słowackie opracowanie tak szerokiego i nieznanego dotąd tematu.

Zakres prac jest ogromny, gdyż łączy w sobie dwie dziedziny: tematykę tatrzańską (topografię, środowisko przyrodnicze, historię osad podtatrzańskich, rozwój infrastruktury turystycznej w górach, oraz etnografię) i tematykę fotografii wykorzystywanej do celów pocztówkowych (techniki wykonania i powielania, fotografowie przełomu XIX i XX wieku).
Udostępnienie prac w internecie przyczyni się niewątpliwie do rozpropagowania tematu i wymiany spostrzeżeń w kręgach zarówno znawców problemu jak i  amatorów fotografii tatrzańskiej.
 

Partnerem Tatrzańskiego Parku Narodowego w realizacji tego projektu jest Muzeum w Kieżmarku.

Drukuj