Modernizujemy system GIS

12 marca 2015

Tatrzański Park Narodowy modernizuje i rozbudowuje systemu informacji geograficznej. Głównym celem przedsięwzięcia jest usprawnianie monitoringu zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń oraz usprawnienie wdrażania planu ochrony i realizacji zadań ochronnych. Projekt pn. "Modernizacja i budowa nowych rozwiązań systemu informacji geograficznej w Tatrzańskim Parku Narodowym usprawniających wdrożenie planu ochrony oraz monitoring zasobów przyrodniczych i ich zagrożeń" finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiotem projektu jest:

  •  zakup oprogramowania serwerowego zintegrowanego z oprogramowaniem desktop, które umożliwi (za pomocą zintegrowanych aplikacji) bezpośrednią aktualizację danych w bazie centralnej oraz ich udostępnianie;
  • budowa nowego portalu mapowego w myśl rozwoju technologii wraz z aplikacjami dedykowanymi dla służb terenowych, pracowników biurowych i turystów;
  •  budowa aplikacji usprawniających pracę służb terenowych i pracowników biurowych z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej;
  • budowa aplikacji przetwarzającej dane monitoringu flory i fauny;
  • budowa aplikacji umożliwiającej planowanie zabiegów ochronnych w poszczególnych latach obowiązywania planów ochrony oraz ewidencjonowanie wykonywania tych zabiegów;
  • budowa aplikacji integrującej System Informatyczny Lasów Państwowych z tatrzańskim GIS-em w celu prezentacji danych dotyczących zabiegów ochronnych w lasach TPN, przygotowania zestawień mas drewna związanych z przebudową drzewostanów i zabiegami sanitarnymi, monitoringiem gradacji kornika;
  • budowa aplikacji dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych, uszkodzeń infrastruktury i rejestracji przebytych tras (monitoring turystyczny);
  • stworzenie bazy metadanych.
Drukuj