Modernizacja Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

23 listopada 2016

W czerwcu po półrocznym remoncie otworzyliśmy podwoje Centrum Edukacji dla zwiedzających. Zaprezentowaliśmy liczne atrakcje. To jednak nie koniec zmian. W ramach projektu modernizacji Centrum Edukacji Przyrodniczej planowane są kolejne działania.

 • Projekt: MTMA / http://mtma.pl

  Projekt: MTMA / http://mtma.pl

 • Projekt: MTMA / http://mtma.pl

  Projekt: MTMA / http://mtma.pl

 • Projekt: MTMA / http://mtma.pl

  Projekt: MTMA / http://mtma.pl

 • Projekt: MTMA / http://mtma.pl

  Projekt: MTMA / http://mtma.pl

Rozbudowa i kompleksowa przebudowa obiektu obejmie w szczególności podział przestrzeni obiektu zgodny z wymaganiami zaplanowanej ekspozycji, dobudowanie części wejściowej z niezbędnym zapleczem (poczekalnia, szatnie, toalety), wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją termiczną. W planach jest także dostosowanie obiektu do potrzeb niepełnosprawnych  poprzez montaż windy, zastąpienie schodów pochylniami, wybudowanie odpowiedniej toalety. Niezbędne jest również dostosowanie instalacji wewnętrznych budynku (elektryczna, multimedialna, wodnokanalizacyjna, CO i wentylacja) do nowej formy i funkcji poszczególnych pomieszczeń.

W tak przygotowanym obiekcie powstanie nowoczesna multimedialna ekspozycja przyrody tatrzańskiej. Prezentować będzie wybrane aspekty środowiska przyrodniczego Tatr i wpływ człowieka na ich kształtowanie. Przedstawione zostaną ekosystemy łąk, lasów i tatrzańskich jaskiń. Ekspozycja opatrzona będzie multimedialnym komentarzem i wizualizacją efektów naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie oraz tych wywołanych przez człowieka.

Kolejną atrakcją będzie ekspozycja w formie filmów przyrodniczych, które wyświetlane będą w specjalnie przygotowanych salach kinowych - oddziałujących na widza wielozmysłowo (wzrok, słuch, równowaga, dotyk). Konwencja filmów zakłada przekaz edukacyjny z punktu widzenia zamieszkujących Park zwierząt. Jeden z filmów, prezentowany na dwóch przeciwległych ekranach, pokaże, jak zachowają się  zwierzęta w konsekwencji spotkania z człowiekiem. Drugi stanowić będzie obserwację Tatr z lotu ptaka. Takie ujęcie tematu ma na celu pokazanie, że Park jest przestrzenią  koegzystencji człowieka z przyrodą, niemniej to przyroda ma tutaj znaczenie nadrzędne. 

Ekspozycja będzie w całości dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach. Zaplanowano też stworzenie przewodników w językach obcych, najczęściej reprezentowanych przez odwiedzających nasz Park oraz  udogodnienia dla osób niedosłyszących, głuchych i głuchoniemych – posługujących się polskim językiem migowym (PJM).


Całkowity koszt realizacji projektu to 11 530 071,10 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie aż 7 967 935,31 zł. Planowana data zakończenia projektu to koniec przyszłego roku.Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

W związku z tym, stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Osoby mające wiedzę o potencjalnych nieprawidłowościach mogą także wysłać e-mail pod adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą Instytucji Wdrażającej na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Drukuj