Fundusz leśny 2015

26 maja 2015

Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

 • Fundusz leśny 2015

  Fundusz leśny 2015

Porozumienie zawarto 20 maja 2015 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:

 1. Inwentaryzacja powierzchni objętych wiatrołomem z grudnia 2013 r. oraz teledetekcyjna analiza stanu zdrowotnego lasów i dynamiki rozwoju gradacji kornika (101 780 zł).
 2. Odbudowa drzewostanów w Tatrzańskim Parku Narodowym po wietrze halnym w dniach 24-26.12.2013 r. (1 027 635 zł).
 3. Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez wyznaczenie dokładnych granic potoków Cicha Woda w O.O. Kośne Hamry (25 000 zł).
 4. Wykonanie podziałów działek stanowiących wody płynące w TPN (29 840 zł).
 5. Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów) (71 381,94 zł).
 6. Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych (23 517 zł).
 7. Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej na Toporowej Cyrhli (124 500 zł).
 8. Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont części szlaku w Dolinie Jaworzynki (117 414 zł).
 9. Ochrona przyrodniczo cennych siedlisk na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego poprzez poprawę infrastruktury turystycznej tj. remont szlaku z Wielkiej Polany Małołąckiej na Przełęcz Kondracką (341 700 zł).
 10. Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku - drogi leśnej od wylotu Doliny Olczyskiej do Polany (229 350 zł).
 11. Ocena stopnia różnorodności biologicznej oraz określenie roli jeleniowatych na powierzchniach o odmiennych sposobach zagospodarowania lasów i będących w różnych fazach regeneracji w TPN (287 250 zł).
 12. Wpływ zabiegów gospodarczych w drzewostanach świerkowych Tatrzańskiego Parku Narodowego na występowanie owadów kambiofagicznych (49600 zł).
 13. Określenie wpływu ruchu turystycznego oraz zmian zachodzących w drzewostanach na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego na liczebność i rozmieszczenie ptaków (76 900 zł).
 14. Ocena wpływu wielkoobszarowych wiatrołomów na reżim hydrochemiczny i denudację zlewni położonych w obszarach leśnych na terenach górskich (330 590 zł).
 15. Weryfikacja pochodzenia drzewiastych form kosodrzewiny na terenie TPN za pomocą analiz genetycznych (84 000 zł).
 16. Odnowienie otwartych powierzchni powiatrołomowych sadzonkami jodły, buka i jawora (363 000 zł).
Drukuj