Fundusz Leśny wspiera działania popowodziowe powstałe w lipcu 2018

12 listopada 2018

24 października 2018 roku Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, w ramach której otrzymał dotację w wysokości 1 022 142,00 zł na naprawę tegorocznych szkód powodziowych.


W ramach przyznanej dotacji zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Zabudowa brzegu potoku górskiego przy szlaku turystycznym na Przysłop Miętusi.

  2. Odtworzenie fragmentu drogi gospodarczej w dolnej części Doliny Roztoki.

  3. Przygotowanie dokumentacji projektowej do remontu drogi wewnętrznej i jednocześnie szlaku turystycznego w górnym odcinku Doliny Roztoki.

  4. Zakup kruszywa wraz z transportem do miejsc wbudowania.

  5. Prace interwencyjne na szlakach i drogach wewnętrznych wykonane tuż po powodzi w celu zapewnienia ich drożności.

 


Drukuj