Fundusz Leśny 2013

29 listopada 2013

Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

  • Fundusz leśny wspiera TPN

    Fundusz leśny wspiera TPN

Porozumienie zawarto 13 czerwca 2013 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:

1. „Stwierdzenie obecności i wstępne określenie zasięgu występowania korników: zrosłozębnego Ips duplicatus (Aahlb.) i modrzewiowca I. cembrae (Heer), w drzewostanach Tatrzańskiego Parku Narodowego – etap 2”; wysokość środków na ten cel to 22 000 zł;

2. „Ocena wpływu typów siedliskowych lasu oraz monokultur świerkowych na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 78 300 zł;
Raport z wykonania projektu.

3. „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 58 100 zł; Raport z wykonania projektu znajduje się tu: http://www.nauka.tpn.pl/storage/images/Zasoby_wod_2012_2013.pdf

4. „Remont pięciu zapór przeciwrumowiskowych w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 970 000 zł;

5. „Opracowanie dokładnego opisu przebiegu granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego na podstawie działek ewidencyjnych”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na niezgłoszenie się żadnego wykonawcy.

6. „Uzupełnienie i wymiana przyszlakowej infrastruktury turystycznej: tablic informacyjnych, piktogramów oraz ław i ławostołów”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;

7. „Odnowienie oznakowania szlaków turstycznych”; wysokość środków na ten cel to 20 000 zł.


Drukuj