Fundusz Leśny 2014

12 września 2014

Tatrzański Park Narodowy podpisał umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Fundusz leśny wspomoże zadania realizowane w TPN.

 • Fundusz leśny wspiera TPN

  Fundusz leśny wspiera TPN

Porozumienie zawarto 09 maja 2014 r. Przedmiotem umowy jest udzielenie środków finansowych z funduszu leśnego na realizację następujących zadań:

 1. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ochrona ssaków pilchowatych Gliridae w Tatrzańskim Parku Narodowym”; wysokość środków na ten cel to 44 950 zł;

 2. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena zasobności ekosystemów wodnych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego - kontynuacja”; wysokość środków na ten cel to 27 800 zł;

 3. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena stanu ichtiologicznego w wodach płynących Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to
  306 600 zł;

 4. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena preferencji siedliskowych płazów oraz wpływu sposobów zagospodarowania lasów na występowanie płazów na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 21 000 zł;

 5. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Ocena wpływu zwierzyny płowej na odnowienia naturalne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego”; wysokość środków na ten cel to 145 110 zł;

 6. Przeprowadzenie badania naukowego pt.: „Pilotażowe badania genetyczne tatrzańskich drzewostanów świerkowych”; wysokość środków na ten cel to 55 000 zł;

 7. „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie ław i ławostołów)”; wysokość środków na ten cel to 30 000 zł;

 8. „Ochrona oraz poprawa stanu siedlisk leśnych w sąsiedztwie szlaku turystycznego z jaskini Mroźnej poprzez wymianę zniszczonych schodów zejściowych”; wysokość środków na ten cel to 53 000 zł;

 9. „Ochrona siedlisk leśnych poprzez uzupełnienie i wymianę zniszczonej przyszlakowej infrastruktury turystycznej (wykonanie tablic informacyjnych i piktogramów w sąsiedztwie bram wejściowych do Parku – 17 lokalizacji)”; wysokość środków na ten cel to 85 000 zł;

 10. „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku z Przysłopu Miętusiego do Kobylarzowego Żlebu”; wysokość środków na ten cel to 272 722 zł;

 11. „Ograniczenie presji turystycznej na ekosystemy leśne w Tatrzańskim Parku Narodowym poprzez remont szlaku turystycznego łączącego Murzasichle i Małe Ciche”; wysokość środków na ten cel to 98 469 zł;

 12. „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Chochołowska”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;

 13. „Ochrona ekosystemów leśnych TPN i wyeliminowanie naruszeń własności TPN poprzez rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w trybie art. 15 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w O.O. Kośne Hamry”; wysokość środków na ten cel to 11 000 zł;

 14. „Ochrona granic własności skarbu Państwa w TPN poprzez konserwację znaków granicznych, czyszczenie rowków kierunkowych, malowanie znaków granicznych”; wysokość środków na ten cel to 25 000 zł;

 15. „Ochrona siedlisk leśnych realizowana poprzez odnowienie i uzupełnienie oznakowania przebiegu szlaków turystycznych”; wysokość środków na ten cel to
  20 000 zł;
Drukuj