Akademia Tatry

11 kwietnia 2013

Tytuł projektu: Akademia Tatry - kształtowanie postaw ekologicznych różnych grup użytkowników Tatr

 • Akademia Tatry

  Akademia Tatry

 • Dyrektor TPN na wycieczce z samorządowcami

  Dyrektor TPN na wycieczce z samorządowcami

 • Panel dyskusyjny podczas Spotkań z filmem górskim

  Panel dyskusyjny podczas Spotkań z filmem górskim

 • Zajęcia z uczniami szkoły podstawowej

  Zajęcia z uczniami szkoły podstawowej

Numer projektu: POIS.05.04.00-00-253/09

Termin realizacji: 2010-2012

Cele projektu:

 • podniesienie świadomości lokalnej społeczności i użytkowników Tatr w odniesieniu do zasobów i procesów przyrodniczych oraz konieczności stosowania adekwatnych sposobów ich ochrony na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • zwiększenie świadomości społecznej nt. korzyści wynikających z istnienia Parku Narodowego
 • zmiana wizerunku TPN, polepszenie komunikacji pomiędzy parkiem a poszczególny mi grupami użytkowników Tatr


Działania zrealizowane w ramach projektu:

 • Wydanie 8 numerów kwartalnika "Tatry" poszerzonych o artykuły tematyczne, ze zwiększonym nakładem
 • Przygotowanie 2 dodatków do kwartalnika "Tatry" pt. "Taterki"
 • Wydanie ulotki informacyjnej na temat korzyści z sąsiedztwa z TPN
 • Wykonanie 6 prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczej
 • Wydanie 12 numerów biuletynu elektronicznego
 • Publikacja książki dla dzieci pt. "Potwór"
 • Wykonanie gadżetów dla uczestników projektu
 • Szkolenie "liderów", m.in. przewodników, ratowników, dorożkarzy, nauczycieli, samorządowców
 • Szkolenie dzieci szkolnych (szkoła podstawowa/gimnazjum) z powiatu tatrzańskiego
 • Szkolenie młodzieży szkół średnich z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego
 • Szkolenia dla wolontariuszy TPN
 • Szkolenia dla pracowników TPN 
 • Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół średnich z Małopolski pt. "Skazani na Tatry"
 • Zorganizowanie dwóch paneli dyskusyjnych podczas "Spotkań z Filmem Górskim" w Zakopanem


 Wartość projektu: 638933,52 PLN

www.pois.gov.pl 

www.ckps.lasy.gov.pl


 

Drukuj