Wykup gruntów położonych w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego podlegających prawu pierwokupu - działki ewidencyjne nr 2788, 2789 i 1892/2 obr. Murzasichle na Polanie Lichajówki w gminie Poronin

13 czerwca 2017

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej możliwe było wykonanie prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej na Polanie Lichajówki w OO Kośne Hamry.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo” finansuje  przedsięwzięcia związane wykonywaniem przez parki narodowe prawa pierwokupu.

Tatrzański Park Narodowy po otrzymaniu informacji od notariusza  o zawarciu  umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości (24.05.2017 r.) złożył w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie zakupu nieruchomości.

Dzięki podjęciu uchwał  przez  Zarząd (17.05.2017 r.) i Radę Nadzorczą (22.05.2017 r.) NFOŚiGW  o przyznaniu dotacji  dyrektor TPN złożył u notariusza  oświadczenie  o wykonaniu prawa pierwokupu i tym samym zabudowane działki 2788, 2789 i 1892/2 obr. Murzasichle zostały kupione na rzecz Skarbu Państwa.

Umowa zawarta z NFOŚiGW gwarantuje pokrycie kosztów nieruchomości oraz obsługi notarialnej związanej  z jej  zakupem, czyli w sumie 4 600 334,56 zł kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.


 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Drukuj