Správa TANAP-u

11 kwietnia 2013

Tatrzański Park Narodowy po stronie słowackiej administrowany jest przez dwa podmioty - Spravę TANAP-u oraz Statne Lesy TANAP-u.

  • Logo Správa TANAP-u

    Logo Správa TANAP-u

 Więcej informacji można znaleźc tutaj: http://www.spravatanap.org/

Drukuj