11 kwietnia 2013

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej sprawującym nadzór nad działalnością Tatrzańskiego Parku Narodowego.

  • Logo Ministerstwo Środowiska

    Logo Ministerstwo Środowiska

 Więcej informacji na temat działalności Ministerstwa Środowiska można znaleźć tu: www.mos.gov.pl.

Drukuj