11 kwietnia 2013

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska jest urzędem administracji rządowej sprawującym nadzór nad działalnością Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 Więcej informacji na temat działalności Ministerstwa Środowiska można znaleźć tu: srodowisko.gov.pl.

Drukuj