Ministerstwo Klimatu i Środowiska

11 kwietnia 2013
Aktualizacja: 14 stycznia 2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest urzędem administracji rządowej sprawującym nadzór nad działalnością Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 Więcej informacji na temat działalności Ministerstwa Klimatu i Środowiska można znaleźć tu: gov.pl/web/klimat.

Drukuj