Alpenverein Polska

3 marca 2016

W lutym Park podpisał umowę partnerską z oddziałem Alpenverein Polska. Współpraca ma polegać na wzajemnym wspieraniu projektów oraz współorganizowaniu akcji szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa w górach. Partnerzy podejmą też wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.

Alpenverein Polska jest oddziałem Alpenverein Austria. Założony w 1862 roku Alpenverein Austria to jedna z najstarszych tego typu organizacji w Europie, dziś największy klub alpejski w Austrii, obecnie liczący ponad 500 000 członków. Celem stowarzyszenia było i jest łączenie ludzi z tą samą pasją górską. Zgromadzony przez 153 lata dorobek organizacji to między innymi: 425 obiektów noclegowych (z tego 235 schronisk górskich), 200 ścianek wspinaczkowych, 40 000 km szlaków, 26 000 km szlaków górskich. Alpenverein pomaga chronić przyrodę i kulturę alpejską. Jest partnerem parków narodowych, planuje i opiekuje się rezerwatami przyrody. Teraz wesprze ochronę tatrzańskiej przyrody.

Więcej informacji na temat działalności Alpenverein Polska na stronie: www.alpenverein.pl

Drukuj