Podhalanie

15 października 2020
Aktualizacja: 2 lutego 2021

Z nieskrywaną radością zapraszamy do zwiedzania nowej wystawy plenerowej Podhalanie na fundamentach dawnego dworu w Kuźnicach.

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

 • fot. Marek Podmokły

  fot. Marek Podmokły

Podhalanie to tytuł wystawy przybliżającej życie i kulturę mieszkańców Podhala – regionu usytuowanego na południu Polski w górskiej kotlinie pomiędzy pasmem Tatr i Gorców.

Ideą przyświecającą wystawie było ukazanie kultury Górali Podhalańskich i procesu kształtowania się ich tożsamości w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem naturalnym, czyli przestrzenią Tatr, z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych, gospodarczych i społecznych. Narracja wystawiennicza została oparta głównie na wypowiedziach i opowieściach samych górali. Oddanie głosu mieszkańcom regionu pozwoliło przybliżyć ich sposób widzenia i oswajania otaczającej rzeczywistości, ich stosunek do świata kultury i natury oraz do ludzi – zarówno miejscowych, jak i przybyszów z zewnątrz.

Równoległym środkiem przekazu jest materiał ilustracyjny – fotografie archiwalne i współczesne, w tym autorstwa Jacka Poremby, jednego z czołowych polskich fotografów portretowych. Wystawa została skonstruowana z 10 bloków tematycznych, wzajemnie ze sobą korespondujących, w których autorki tekstu starają się ująć niezwykle rozległy temat kultury podhalańskiej i tożsamości.

Projekt został zrealizowany w ramach Międzynarodowego Programu „Człowiek i Biosfera” (Man and Biosphere, UNESCO). Patronat naukowy nad wystawą objął Polski Instytut Antropologii. Organizatorem wystawy jest Tatrzański Park Narodowy.


Inicjator wystawy: Szymon Ziobrowski

Scenariusz: Agnieszka Gąsienica-Giewont, Stanisława Trebunia-Staszel

Tekst: Agnieszka Gąsienica-Giewont, Stanisława Trebunia-Staszel

Badania terenowe: Agnieszka Gąsienica-Giewont, Katarzyna Gąsienica-Jozkowy,

Stanisława Trebunia-Staszel

Koordynator: Beata Bańka

Redakcja tekstu: Paulina Kołodziejska

Korekta tekstu: Marta Grygoruk, eKorekta24.pl

Korekta gwarowa: Maciej Rak

Recenzja: Małgorzata Maj

Współpraca: Renata Kowalska

Projekt graficzny: Bartłomiej Witkowski, ultrabrand.pl

Portrety: Jacek Poremba

Fotografie: prywatne zbiory uczestnikow projektu, Adam Brzoza, Ośrodek Dokumentacji

Tatrzańskiej im. Zofii Radwańskiej-Paryskiej i Witolda H. Paryskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego

Druk: Agencja Reklamy Doris, dorisreklama.pl

© Tatrzański Park Narodowy, 2020

www.tpn.pl


Rozmówcy:

Barnaś Stanisław

Barnaś Władysław

Bobek Jan

Bukowski Andrzej

Buła Mateusz

Chowaniec Janina

Chowaniec Maria

Chyc-Czarniak Grażyna

Czernik „Kubankowa” Renata

Dobrzyńska Katarzyna

Dobrzyński Krzysztof

Dusza Justyna

Dziadkowiec Maria

Dziedzic Kinga

Fatla Maria

Florczyk Paweł

Franosz Stanisław

Frączysty-Karbowiec Andrzej

Gal Anna

Galica-Dorula Joanna

Gąsienica-Giewont Antonina

Gąsienica-Mracielnik Ewelina

Gut Krzysztof

Kapłon Helena

Krupa Aniela

Labbuda-Skupień Anna

Majerczyk Dorota

Masny Alicja

Mazik Piotr

Migiel Łukasz

Otręba Agata

Pawlikowska „Fabianka” Aniela

Piszczek Ewa

Skupień Stanisław

Solarczyk Andrzej

Staszel Stanisław

Stoch Karol

Stosel Stanisław

Styrczula Andrzej

Szado-Kudasikowa Wanda

Śliwińska Maria

Walkosz Łukasz

Warmuz Wojciech

Watycha Anna

Winiarska Maria

Wyrostek Szymon

Zązel Władysław

Ziobrowski Szymon

i inni

Drukuj