V Konferencja „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek” – komunikat nr. 2

29 lipca 2015

W dniach 24–26 września 2015 roku w Nosalowym Dworze w Zakopanem odbędzie się V Konferencja z cyklu „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Wszystkich zgłoszonych uczestników konferencji niniejszym informujemy o istotnych zmianach w stosunku do planów opublikowanych w połowie ubiegłego roku.

PLANY WYDAWNICZE


Streszczenia
W związku ze znikomą liczbą artykułów do monografii pokonferencyjnej, nadesłanych w zaplanowanym wcześniej terminie, organizatorzy przewidują wydanie na konferencję jedynie streszczeń zgłoszonych prac. Przesłane streszczenia zostaną w najbliższym czasie przygotowane w ujednoliconej formie pliku tekstowego i rozesłane do autorów z prośbą o dokonanie korekty. Po ustaleniu ostatecznego programu konferencji streszczenia zostaną wydrukowane wraz programem i rozdane uczestnikom konferencji w trakcie rejestracji.

Monografia
Ostateczny termin nadsyłania prac ustalony został na 15 lipca. Ze względu na konieczność zamknięcia procesu wydawniczego do końca roku prace nadesłane po tym terminie nie zostaną wydrukowane w monografii konferencyjnej. Przed końcem roku 2015 przewidujemy rozesłanie monografii do wszystkich zarejestrowanych uczestników konferencji, którzy wniosą stosowną opłatę konferencyjną.

Postery – wskazówki dla autorów
Rozmiary posteru nie mogą przekraczać 60 cm szerokości i 90 cm wysokości (układ pionowy). Wydruk powinien być na papierze o gramaturze do 250 g. W nagłówku należy uwzględnić tytuł posteru, nazwiska autorów, instytucje i ich adresy. Poster powinien być dostarczony organizatorom konferencji 23 września w godzinach 17:0020:00 lub 24 września do godziny 10:00.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy drukowaniu posteru w Zakopanem, prosimy o kontakt z Katarzyną Dąbrowską (kdabrowska@tpn.pl, tel. 182023363), nie później niż 17 września 2015 roku.

Referaty – wskazówki dla osób wygłaszających referaty
Referowanie nie może trwać dłuższej niż 20 minut, wliczając w to czas na pytania z sali i zmianę prelegenta. Prowadzący sesję będą poproszeni o ścisłe egzekwowanie czasu od prezentujących.
Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w programie Powerpoint – jeśli potrzebują Państwo skorzystać z innego oprogramowania, prosimy o niezwłoczne poinformowanie organizatorów. Wszystkie prezentacje powinny być przygotowane w środowisku Windows/PC. Komputer Mac nie będzie dostępny. Nazwa pliku prezentacji powinna odpowiadać następującemu schematowi: {Tatry2015_Nrsekcji_Nazwiskogłównegoautora}. Na przykład: {Tatry2015_I_Chowaniec}.
Prezentację należy przekazać organizatorom konferencji nie później niż 24 godziny przed planowanym wystąpieniem. Najlepiej wysłać ją pocztą elektroniczną na adres konferencja.tatry2015@gmai.com, nie później niż 22 września 2015 roku.


Ramowy harmonogram obrad konferencji w pliku do pobrania.

Drukuj