Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki

3 listopada 2013

W bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego
pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał wnikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód. Czytając dzisiaj prace J.G. Pawlikowskiego przekonujemy się, że wiele jego myśli zachowało swoją aktualność, prowokując do dyskusji i często gorzkiej refleksji.

Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki,
a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.


Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji

Tatrzański Park Narodowy

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie


Pierwsza sesja konferencji odbędzie się w Krakowie w dniu 15 listopada.

Druga sesja odbędzie się w Zakopanem w dniu 16 listopada. Miejscem obrad będzie sala konferencyjna w nowej siedzibie dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego w Kuźnicach.


Tu można pobrać program konferencji.

Drukuj