Nasze audycje w radiu Alex

12 kwietnia 2013

Radio Alex, lokalna rozgłośnia, regularnie udostępnia nam czas antenowy. Chętnie korzystamy z gościnności stacji i prowadzimy programy o tematyce przyrodniczej, organizujemy konkursy. Tu możesz posłuchać kilku audycji.

Jodła - dr Tomasz Skrzydłowski


XIX-wieczna fotografia tatrzańska - Wiesław Siarzewski.


O wiośnie w świecie zwierząt opowiada Filip Zięba z Sekcji Ochrony Fauny TPN.

 


Pan dr Marek Kot z Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN wyjaśnia, dlaczego nie wolno wypalać traw.


 Zapraszamy do wysłuchania audycji o roli martwego drewna pozostawionego w lesie.


 Płazy i gady Tatr - dr Tomasz Skrzydłowski.


Endemity we florze Tatr - dr Tomasz Skrzydłowski.


W prezentowanej poniżej audycji pani Krystyna Babula wyjaśnia, co kryje się pod pojęciem "pielęgnacja lasu".


Posłuchajmy audycji o kurakach leśnych żyjących w TPN.


Poniżej prezentujemy drugą część audycji o kurakach. Piotr Krzan z Sekcji Ochrony Fauny opowiada o tokowiskach.


Zapraszamy do wysłuchania audycji o jaworach.


 Dr Tomasz Skrzydłowski –  ptaki tatrzańskich regli.

 


Dr Tomasz Skrzydłowski – ptaki piętra kosodrzewiny, hal i turni.


W prezentowanej poniżej audycji pani Danuta Błachut zapoznaje nas z ekspozycją "Zamoyscy i ich dzieło", znajdującą się w kuźnickim spichlerzu.


Poniżej przedstawiamy cykl audycji o doktorze Tytusie Chałubińskim. Opowiada o nim Wiesław Siarzewski.


Tytus Chałubiński –  działalność górska.


Tytus Chałubiński –  działalność na rzecz Zakopanego i jego mieszkańców.


Posłuchajmy, dlaczego psy nie powinny wchodzić na teren TPN.


Filip Zięba z Sekcji Ochrony Fauny opowiada o zmianach w liczebności kozic.


O tatrzańskich sowach opowiada dr Tomasz Skrzydłowski z Pracowni Naukowej TPN.


Dr Marcin Guzik i Marcin Bukowski z Sekcji Zarządzania Danymi Przestrzennymi zapoznają nas z bardzo przydatnym narzędziem, jakim jest GeoPortal Tatry.


Zapraszamy do wysłuchania rozmowy o ekosystemach nieleśnych TPN. Opwiada o nich  Marek Pęksa z Zespołu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych i Środowiska.


 O Ośrodku Czynnej Ochrony Płazów i Gadów w Jaszczurówce opowiada Marek Pęksa.


 Pani Maria Gąsienica Chmiel z Zespołu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych opowiada o kulturowym wypasie owiec na tatrzańskich polanach.


 Poniżej prezentujemy cykl  audycji o jaskiniach tatrzańskich. Opowiada o nich Wiesław Siarzewski.


Jak powstały jaskinie.


Turystyczne jaskinie Tatr.


Zapraszamy do wysłuchania  audycji, nagranej w 2008 roku, w  rocznicę najsilniejszego wiatru w Tatrach. Opowiada o nim pan Apoloniusz Rajwa, który w czasie wiatru pełnił dyżur w obserwatorium na Kasprowym Wierchu.


Tomasz Mączka z Zespołu Ochrony Ekosystemów Leśnych wspomina, jakie działania podjęto w tatrzańskich lasach po wietrze z 1968 roku.


Piotr Krzan z Sekcji Ochrony Fauny wyjaśnia, w jaki sposób są liczone kozice.


 O tym, czy wejście Polski do strefy Schenegen wpłynęło na zwiększenie ruchu turystycznego na szlakach granicznych Dol. Chochołowskiej. opowiada Zbigniew Kowalski, leśniczy Obwodu Ochronnego Chochołowska.


Dr Tomasz Skrzydłowski –  przystosowanie roślin do życia w warunkach wysokogórskich.


Piotr Krzan z Sekcji Ochrony Fauny opowiada o orłach żyjących w Tatrach.


Piotr Krzan z sekcji Ochrony Fauny –  wilki w TPN.


Zapraszamy do wysłuchania cyklu audycji, w których leśniczowie opowiadają o obwodach ochronnych TPN.

Pan Zbigniew Kowalski –  leśniczy Obwodu Ochronnego Chochołowska (audycja nagrana w 2007 r.)


Pan Andrzej Rams –  leśniczy Obwodu  Ochronnego Kościeliska.


Pan Rajmund Starzyk – leśniczy Obwodu Ochronnego Kuźnice.


Pan dr Tomasz Zwijacz Kozica –  leśniczy Obwodu Ochronnego Gąsienicowa.


Pan Zbigniew Mierczak – leśniczy Obwodu Ochronnego Zazadnia. 


Pan Tadeusz Figura - leśniczy Obwodu Ochronnego Łysa Polana.


Pan Ryszard Babula –  leśniczy Obwodu Ochronnego Brzeziny.


Pan Tadeusz Zwijacz – leśniczy Obwodu Ochronnego Strążyska.


Zapraszamy do wysłuchania ciekawej opowieści o Drawieńskim Parku Narodowym. Opowiada o nim pani Małgorzata Kot z Ośrodka Edukacyjno Muzealnego TPN i pan dr Marek Kot z Pracowni Naukowej TPN.

Drukuj