Dziedzictwo

  • Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

    Dziedzictwo kulturowe w Tatrach

    Zwiedzając Tatry, podziwiamy piękno krajobrazu i przyrody. Chodząc krętymi górskimi ścieżkami, zauważamy czasem pięknie wkomponowane w krajobraz ślady działalności człowieka - szałasy, koliby, pomniki, tablice, krzyże i kapliczki. Mijając je, warto poznać ich historię.

    10 kwietnia 2013
  • Obiekty sakralne

    Obiekty sakralne

    W Tatrzańskim Parku Narodowym zabytki sakralne są szczególnie ważne i bardzo mocno związane w historią regionu i turystyki w Tatrach. Do najważniejszych z nich należą: krzyż na Giewoncie, Pustelnia Brata Alberta, kaplica na Wiktorówkch, figurka w ścianie Zawratowej Turni, figurka św....

    10 kwietnia 2013
  • Głazy pamiątkowe i tablice

    Głazy pamiątkowe i tablice

    10 kwietnia 2013
  • Przemysł

    Od XV wieku na terenie Tatr rozwijał się przemysł ciężki, który związany był z górnictwem i hutnictwem metali kolorowych oraz żelaza, przemysłem drzewnym i papierniczym, węglarstwem, a także kamieniołomami. Działalność przemysłowa człowieka w Tatrach zakończyła się w XIX...

    10 kwietnia 2013
  • Pasterstwo i szałasy

    Pasterstwo i szałasy

    Szałasy to najliczniej występujące w Tatrzańskim Parku Narodowym obiekty dziedzictwa kulturowego. Są to prymitywne drewniane, rzadziej kamienne budynki, służące bacom i juhasom jako zaplecze do wypasu owiec i krów. Niektóre z szałasów zostały uznane za zabytki budownictwa...

    10 kwietnia 2013
  • Kuźnice - nie tylko brama w Tatry

    Kuźnice - nie tylko brama w Tatry

    Jednym z ciekawszych miejsc w Zakopanem są Kuźnice. Dziś kojarzone są głównie z dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch i jeśli zatrzymujemy się tu na dłużej - to właśnie w kolejce do kolejki. Mało kto wybiera się na wycieczkę do Kuźnic. Najczęściej odwiedza się je po drodze...

    10 kwietnia 2013
  • Ludzie

    Ludzie

    Od końca XVIII w. rozpoczyna się proces wprowadzania Tatr do zbiorowej świadomości Polaków. W tym okresie Stanisław Staszic prowadzi badania naukowe w najwyższych górach Polski, wkrótce w jego ślady pójdą inni badacze.

    10 kwietnia 2013