Kwartalnik „Tatry”

10 kwietnia 2013

„Tatry” wydawane są przez TPN od 1991 r., początkowo nieregularnie, od 2004 r. jako kwartalnik w cyklu zgodnym z rytmem przyrody: zima, wiosna, lato, jesień.

Kwartalnik „Tatry” liczy ok. 200 bogato ilustrowanych stron w formacie zbliżonym do A4, a nakład magazynu sięga 6 500 egz. Tematyka jest zróżnicowana: od geologii i klimatu – poprzez świat roślin i zwierząt, oraz to wszystko, co wiąże się z obecnością człowieka w górach, a więc przez historię, etnografię, turystykę, sport i różne dziedziny twórczości artystycznej – aż po filozofię.

Pismo kosztuje 12 zł i można je kupić w punkcie informacji TPN przy rondzie kuźnickim oraz w księgarniach i kioskach zakopiańskich. Dostępne jest też na terenie całej Polski, głównie w sieci EMPIK oraz w wybranych sklepach górskich i księgarniach.

Istnieje możliwość wykupienia prenumeraty rocznej lub dwuletniej (również zagranicznej!). Prenumerata obejmuje cztery kolejne numery kwartalnika „Tatry. W przypadku prenumeraty dwuletniej, osiem numerów. Prenumeratorzy oprócz niższej ceny od czasu do czasu otrzymują ciekawe i zazwyczaj niedostępne w sprzedaży upominki w postaci reprintów, książek, wydawnictw multimedialnych.

Szczegóły prenumeraty na stronie sklep.tpn.pl.


Wydawca

Tatrzański Park Narodowy
Zespół Komunikacji i Wydawnictw
pod kierunkiem Pauliny Kołodziejskiej
34-500 Zakopane, ul. Kuźnice 1

Rada Redakcyjna

prof. dr hab. Stefan Skiba
dr Paweł Skawiński
Wiesław A. Wójcik 

Redagują

Marek Grocholski (redaktor naczelny); tel. +48 18 2023242, e-mail. mgrocholski@tpn.pl
Paulina Kołodziejska; tel. +48 18 2023243, e-mail. pkolodziejska@tpn.pl
Paweł Grocholski; e-mail. pgrocholski@tpn.pl

Prenumerata, kolportaż

numery archiwalne
Wojciech Wilczek; tel. +48 18 2023245, e-mail. wwilczek@tpn.pl

Adres redakcji

34-500 Zakopane
ul. Kuźnice 1
email: tatry@tpn.pl


Więcej o „Tatrach” oraz naszych publikacjach książkowych na stronie wydawnictwa.tpn.pl

Drukuj