Zarządzenie w sprawie prowadzenia szkoleń w TPN

20 marca 2018

Od 1 marca obowiązuje zarządzenie w sprawie prowadzenia szkoleń na terenie Parku. Osoby, które takie szkolenia prowadzą, prosimy o zapoznanie się z jego treścią. 

 Można je przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej TPN.Korzystasz ze szkoleń organizowanych na terenie Parku? Pamiętaj:

1. Każda osoba, która prowadzi szkolenie górskie na terenie Parku i pobiera od Ciebie opłatę, powinna posiadać imienny identyfikator – zezwolenie – z TPN na prowadzenie działalności na terenie Parku. Warto sprawdzić, czy Twój instruktor dopełnił tych formalności.
2. Ponieważ TPN nie ma podstaw prawnych do weryfikacji kwalifikacji, uprawnień i umiejętności osób prowadzących szkolenia górskie, zalecamy sprawdzenie tych kompetencji we własnym zakresie. Wśród osób prowadzących szkolenia, z pewnością znajdziesz instruktorów posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia (np. PZA i TOPR).
3. TPN nie weryfikuje, czy szkolący prowadzą działalność gospodarczą. Zalecamy sprawdzanie tego we własnym zakresie.
4. Zarządzenie nie reguluje prowadzenia szkoleń „koleżeńskich” , tj. bezpłatnego przekazywania wiedzy przez doświadczonego kolegę, członka rodziny, itp. Niestety zdarzają się sytuacje, gdy „klienci” płacą osobie szkolącej, a podczas kontroli oświadczają, że to wyjście towarzyskie. Osoby, które szkolą w ten sposób, nie dopełniły formalności, co oznacza m.in., że w razie wypadku możesz mieć problem z uzyskaniem odszkodowania.
Pamiętaj: od tego, z kim będziesz się szkolić, zależy jakość wiedzy oraz późniejsza możliwość jej wykorzystania przez Ciebie podczas własnych wyjść górskich. I najważniejsze – pamiętaj, że osobom, które Cię szkolą, powierzasz swoje zdrowie i życie.

Drukuj