12 lipca 2019

Zapraszamy na warsztaty

W dniach 29–30.07 zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach programu MAB (Man and Biosphere / Człowiek i Biosfera) zorientowanego na zrównoważone współdziałanie przyrody, kultury, społeczności i ekonomii.

Celem warsztatów jest stworzenie planu działania i zebranie grup roboczych dla 4 pilotażowych projektów – wybranych wcześniej przez przedstawicieli lokalnej społeczności, aktywistów i przedstawicieli samorządów. W trakcie spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat programu MAB oraz dołączyć do grupy projektowej, która w trakcie krótkiego warsztatu stworzy harmonogram projektu, zdefiniuje ostateczny kształt projektu, cele oraz podzieli się zadaniami do realizacji.


Projekt 1: Odkryj MAB na nowo – ku przyszłości!
Poniedziałek 29.07 godz. 11:30–15:00
Projekt mający na celu edukację dotyczącą tego czym jest MAB. Jego celem jest pokazanie pozytywnych przykładów z Polski i świata, pokazanie szans i korzyści dla regionu. Elementem projektu ma być kampania informacyjna skupiająca się na życiu w zgodzie z naturą i przyszłych pokoleniach, dbaniu o tradycję, rozwijanie i umiejętne korzystanie z naturalnych dóbr regionu.

Projekt 2: Festiwal zrównoważonego biznesu
Poniedziałek 29.07 godz. 16:00–19:30
Projekt mający na celu integrację lokalnych środowisk biznesowych i promowanie zrównoważonego budowania biznesu. Kluczowymi elementami projektu są działania zorientowane na edukację i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Projekt 3: Sprzątamy Podhale
Wtorek 30.07 godz. 08:00–11:30
Projekt dotyczy wpływu dzikich wysypisk śmieci na wodę i glebę, zwierzęta oraz nasze zdrowie. Zakłada promocję turystki i czystych szlaków oraz dbanie o własne sąsiedztwo.

Projekt 4: Tatry na wynos
Wtorek 30.07 godz. 12:30–16:00
Projekt mający na celu promocję tzw. "ginących zawodów” – szkoły zawodowej kształcącej w zakresie szeroko pojętego rękodzieła, wsparcie szkoły plastycznej, zawodu meblarz czy lutnik. Projekt ma także obejmować produkcję i sprzedaż lokalnych pamiątek. Chcemy by eko-pamiątki z Tatr stały się pierwszym skojarzeniem dla turysty.


Zgłoszenia na warsztaty prosimy o przesłanie na adres mkrol@tpn.pl– w treści zgłoszenia prosimy o podanie, w których warsztatach chcieliby Państwo wziąć udział (można w więcej niż jednych).

Drukuj