Zapraszamy do udziału w XXIII Konkursie wiedzy o pasterstwie

2 listopada 2021

Już po raz 23. Tatrzański Park Narodowy organizuje Konkurs wiedzy o pasterstwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 19 listopada (piątek) o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN (ul. Chałubińskiego 42 A, Zakopane).

  • fot. Dariusz Giś TPN

    fot. Dariusz Giś TPN

Warunki uczestnictwa:

Szkoła deleguje 2-osobową reprezentację uczniów. Zadaniem uczestników (zespołów 2-osobowych) będzie w pierwszym etapie wykazanie się wiedzą o pasterstwie w Tatrach. Do finału przejdą trzy najlepsze zespoły. Finaliści poza wiedzą teoretyczną i praktyczną będą musieli wykazać się umiejętnością prostego rysunku, którym ilustrować będą hasła związane z pasterstwem. Zastrzegamy sobie prawo zmian organizacyjnych, co będzie uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów oraz prawo odwołania konkursu, jeśli będzie to konieczne z powodu zmiany obowiązujących restrykcji (COVID-19).

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody (zarówno dla uczniów jak i dla opiekunów).

Zgłoszenia reprezentacji do udziału w konkursie prosimy składać do 15 listopada pocztą elektroniczną na adres: markot@tpn.pl, korzystając z załączonego formularza zgłoszenia. W dniu konkursu uczniowie niepełnoletni powinni dostarczyć podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na udział w konkursie, a uczniowie pełnoletni podpisaną przez siebie zgodę na udział w konkursie. Wzór w załączniku. Dane uczestników będą zabezpieczone zgodnie z zasadami RODO. Sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się Marek Kot (markot@tpn.pl) z Działu Edukacji TPN.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.REGULAMIN XXIII KONKURSU WIEDZY O PASTERSTWIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

Drukuj