29 czerwca 2018

Ważne dla taterników i narciarzy ekstremalnych

Tatrzański Park Narodowy wprowadził nowe zarządzenie w sprawie uprawiania taternictwa i narciarstwa ekstremalnego na terenie TPN.

Najistotniejszą zmianą jest otwarcie dla taterników Ściany nad Dziurą. Udostępnione są dla nich teraz trzy skałki położone w Tatrach Zachodnich:
- na zachodniej ścianie bramy skalnej u wylotu Doliny Lejowej,
- na skale w żlebie Jaroniec,
- na skale Ściana nad Dziurą, z wyłączeniem fragmentu ściany nad szlakiem turystycznym i wejściem do Jaskini Dziura.

Wspinanie na tych skałach wymaga rejestracji wyjść w Elektronicznej Książce Wyjść Taternickich dostępnej pod adresem internetowym https://www.wspinanie.tpn.pl/

Z całą treścią zarządzenia można zapoznać się pod poniższym linkiem: http://tpn.pl/upload/filemanager/janczy/z8.2018.taternictwo.pdf

Drukuj