V Konferencja pt. „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”

3 lipca 2014

Piątą konferencję z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek chcielibyśmy, zgodnie z jej wiodącym hasłem NAUKA TATROM, poświęcić aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach. Konferencja odbędzie się 24–26 września 2015 r. w Zakopanem. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

Szczególnie zapraszamy do zaprezentowania badań (aktualnie prowadzonych i planowanych w przyszłości), zmierzających do wypracowania zasad lepszej ochrony środowiska przyrodniczego Tatr, przy zachowaniu ich dotychczasowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i sportowych.

Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

1. Nauki o Ziemi

2. Nauki biologiczne

3. Człowiek i środowisko


Więcej informacji organizacyjnych znajduje się w karcie zgłoszeniowej. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konferencja.tatry2015@gmail.com lub pocztą na adres biura organizacyjnego konferencji.

Organizatorzy: Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Odział Krakowski

Drukuj