11 czerwca 2018

Uwaga, utrudnienia w Dolinie Kościeliskiej

W dniach 12–14 czerwca, w godzinach przedpołudniowych w Dolinie Kościeliskiej będą prowadzone prace polegające na usuwaniu luźnych skał przy szlaku zejściowym z Jaskini Mroźnej.

W tych dniach szlak może być czasowo zamykany. Prosimy o stosowanie się do poleceń pracowników Parku, a jeżeli jest taka możliwość, najlepiej zaplanować wycieczki  w inne rejony Tatr. 

Drukuj