4 lutego 2019

Uwaga, skiturowcy

Rejon Kasprowego Wierchu cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród narciarzy zjazdowych, ale od kilku lat również chętnie wykorzystywany jest przez narciarzy skiturowych, szczególnie tych początkujących. Poniżej przypominamy przebieg szlaków dojściowych dla skiturowców na Kasprowy Wierch i prosimy, aby bezwzględnie z nich korzystać.

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

 • Fot. Bogusława Filar

  Fot. Bogusława Filar

Szlaki są w terenie oznakowane, a dla ułatwienia poniżej zamieszczamy mapkę ze szlakami narciarskimi w rejonie Kasprowego Wierchu i Doliny Bystrej. Pamiętajcie, podchodzenie trasą narciarską jest niedozwolone! Prosimy również zwracać uwagę na szlaki narciarskie, które są jednokierunkowe. Są to odcinki szlaków, które są przeznaczone wyłącznie do podejścia lub zjazdu. W tych miejscach znajduje się odpowiednie oznaczenie informujące o zakazie zjazdu lub podejścia.


Wszystkie szlaki narciarskie oznakowane są pomarańczowymi kierunkowskazami, na których znajduje się informacja o miejscu docelowym oraz odległości do niego. Szlak na Kasprowy Wierch powyżej Niżniej Goryczkowej Równi (od „Polaka”) oznakowany jest również małymi strzałkami kierunkowymi (bez opisów). Jego przebieg zaznaczono w terenie również tyczkami. Dokładny przebieg szlaku przedstawia załączona mapka. Bezpłatną mapę z przebiegiem i kierunkiem szlaków narciarskich w rejonie Kasprowego Wierchu i Doliny Bystrej można również otrzymać w Punkcie Informacji Turystycznej TPN.


Aktualnie możliwe są następujące warianty podejścia skiturowego z Kuźnic na Kasprowy Wierch:


1. Przez Kalatówki
Z Kuźnic niebieskim szlakiem turystycznym (szlak na Giewont) do Polany Kalatówki. Wzdłuż polany dochodzimy do jej skraju, do rozwidlenia, w którym szlak turystyczny w stronę Doliny Kondratowej odchodzi w prawo, a szlak narciarski w lewo (zgodnie z narciarskimi pomarańczowymi kierunkowskazami). Dalej zjeżdżamy na fokach lekko w dół do tzw. "esa". Nie przechodząc przez nartostradę, podchodzimy jej prawą stroną (wzdłuż płotu) i dochodzimy ponownie do szlaku narciarskiego. Nim docieramy na Niżnią Goryczkową Rówień („pod Polakiem”). Z polany kontynuujemy podejście, trzymając się cały czas prawej strony. Po osiągnięciu "Polaka" dalej prawą stroną dochodzimy do wylotu Doliny Goryczkowej Świńskiej. Dalej skręcamy w lewo, cały czas podążając prawą stroną trasy narciarskiej. Po dojściu do wypłaszczenia, tzw. "patelni", należy przejść na lewą stronę trasy narciarskiej, zachowując szczególną ostrożność. Jeżeli idziemy w grupie, musimy pamiętać, że przechodząc przez trasę należy zachować dystans między uczestnikami wycieczki. To jest jedyne miejsce, gdzie na odcinku Kuźnice - Kasprowy Wierch szlak narciarski krzyżuje się z trasą narciarską. Kontynuujemy wycieczkę, trzymając się lewej strony trasy. Idziemy przez tzw. "męski skrót" i wchodzimy do Kotła Goryczkowego, którym na długim odcinku podchodzimy wzdłuż trasy narciarskiej. Następnie odbijamy od utrzymywanej trasy w lewo i zakosami dochodzimy do linii kolei krzesełkowej. Po przejściu pod wyciągiem dołączamy do szlaku turystycznego prowadzącego na szczyt Kasprowego Wierchu i nim osiągamy szczyt.


2. Przez dolną stację wyciągu krzesełkowego w Dolinie Goryczkowej
Z Kuźnic, początkowo zielonym szlakiem turystycznym (szlak na Kasprowy Wierch) do miejsca, w którym szlak mocno skręca w lewo i odchodzi od nartostrady (Gonciska). Dalej prosto, szlakiem dojściowym oznakowanym narciarskimi pomarańczowymi kierunkowskazami do dolnej stacji kolei w Kotle Goryczkowym. Od stacji zjeżdżamy w prawo na Niżnią Goryczkową Rówień („pod Polaka”) i dalej według opisu z pkt 1.


3. Przez Myślenickie Turnie
Z Kuźnic zielonym szlakiem turystycznym (szlak na Kasprowy Wierch) aż do Myślenickich Turni, gdzie odbijamy w prawo, i dalej za szlakiem narciarskim prowadzącym do Wyżniej Goryczkowej Równi, gdzie znajduje się dolna stacja wyciągu krzesełkowego w Dolinie Goryczkowej (szlak oznakowany narciarskimi pomarańczowymi kierunkowskazami). Od stacji kolei zjeżdżamy na Niżnią Goryczkową Rówień („pod Polaka”) i dalej według opisu z pkt 1.


4. Na Kasprowy Wierch z Kuźnic można również dojść szlakiem narciarskim prowadzącym przez Halę Gąsienicową. Na szlaku należy zachować szczególną ostrożność, gdyż szlak jest dwukierunkowy i można na nim spotkać zjeżdżąjącyh  narciarzy z Hali Gąsienicowej.
 
Planując wycieczkę narciarską, zapoznaj się z opisem szlaku, sprawdź prognozę pogody i aktualny komunikat turystyczny oraz lawinowy. Zabierz ze sobą zestaw lawinowy (detektor, sondę,  łopatę). Pamiętaj jednak, że sprzęt nie daje gwarancji bezpieczeństwa, zależy ono głównie od Twoich decyzji.


Informacje o warunkach na szlakach i aktualnym zagrożeniu lawinowym są dostępne na stronie www.tpn.pl oraz pod telefonem: (+48) 18 20 23 300.
Życzymy udanej i bezpiecznej wyprawy!

Drukuj