Szukamy pracownika

20 lipca 2022

Do Działu Komunikacji i Wydawnictw szukamy osoby/firmy, która wesprze nas w komunikacji ze społecznością TPN w sieci, a także w działaniach e-commerce. Na oferty czekamy do 31 lipca br. Szczegóły rekrutacji poniżej.

A.   Zadania:

 • Monitorowanie obecności TPN w Internecie (przegląd mediów, grup tematycznych w mediach społecznościowych);
 • Tworzenie treści i kreacji na potrzeby kanałów w mediach społecznościowych  TPN;
 • Moderowanie kanałów TPN w mediach społecznościowych (reagowanie na komentarze, odpowiadanie na pytania, korespondencja w komunikatorach);
 • Współtworzenie strategii działań w mediach społecznościowych TPN;
 • Planowanie, tworzenie, wysyłanie i analizowanie efektywności newslettera;
 • Wsparcie działań sprzedażowych w sieci;
 • Prowadzenie kampanii w Google Ads, Facebook Ads;
 • Ewaluacja działań promocyjno-edukacyjno-marketingowych w sieci; przygotowywanie raportów, rekomendacji i ich wdrażanie.

B . Szukamy osoby:

 • Lubiącej Tatry, aktywnej, mającej wiedzę turystyczną, przyrodniczą, identyfikującej się z misją TPN;
 • Z lekkim piórem i znajomością zasad języka polskiego;
 • Interesującej się nowymi mediami, technologią, śledzącej trendy marketingowe i e-commerce;
 • Z kompetencjami w zakresie interpretacji danych, analizy i wyciągania wniosków;
 • Samodzielnej i szukającej rozwiązań.

C. Nasze wymagania:

 • Minimum 2 lata udokumentowanego doświadczenia w podobnym obszarze;
 • Sprawność w posługiwaniu się narzędziami ułatwiającymi realizację zadań (Excel, Power Point, Google Analytics, Facebook Business Manager, Wordpress, Brand24, SoTrender, FreshMail, SalesManago, narzędzi do monitorowania pozycji strony internetowej, Tag Manager, Canva, Wix, Landingi.com);
 • Język angielski na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym.

D.   Zasady współpracy:

 • Część zadań można wykonać zdalnie, ale praca i pozyskiwanie informacji wymaga kontaktów z pracownikami poszczególnych działów, dlatego mile widziana jest obecność w biurach TPN i na terenie Parku minimum dwa dni w tygodniu;
 • Praca może wymagać zaangażowania nie tylko w godzinach  pracy biur, ale także w weekendy czy święta (monitorowanie internetu i bieżące reagowanie).

E. Forma współpracy i wynagrodzenie:

 • Wynagrodzenie 5000 – 6000 PLN brutto miesięcznie
 • Umowa zlecenie do końca roku 2022, z możliwością przedłużenia

F. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV), (w przypadku osób indywidualnych) Prosimy o dopisanie następującej klauzuli ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
 • Referencje (dla osób prowadzących działalność)
 • List motywacyjny, ze specjalnym zwróceniem uwagi na cele komunikacyjne TPN w dłuższej perspektywie czasowej, ze wskazaniem kierunku rozwoju;
 • Kopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 • Propozycja tygodniowego harmonogramu postów do kanałów TPN (treść + grafika)
 • Mile widziana wideowizytówka.

Miejsce wykonywania pracy

Dyrekcja i teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, praca może być wykonywana częściowo zdalnie

 

Miejsce i termin składania dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, Kuźnice 1 lub drogą elektroniczną (preferowane) na adres rekrutacja@tpn.pl z dopiskiem „Media społecznościowe” do dnia 31 lipca 2022 r.

 

Inne informacje:
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 20 23 243, e-mail: pkolodziejska@tpn.pl 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ul. Kuźnice 1, dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 18 20 23 200, lub drogą elektroniczną: sekretariat@tpn.pl. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych e-mail: daneosobowe@tpn.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:

·         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze wynikających z przepisów prawa pracy, w tym m.in. z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. ze zm.);

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez nas działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę;

·         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes, który posiadamy w tym, aby pozyskiwać dane osobowe w celu oceny Pana/Pani kandydatury w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy lub gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji w której bierze Pan/Pani udział;

·         art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnych kategorii, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie,  w odniesieniu do danych wychodzących poza zakres wskazany w przepisach prawa pracy;

Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.

Pana/Pani dane mogą zostać przekazane naszym pracownikom lub współpracownikom wykonującym swoje obowiązki służbowe, podmiotom przetwarzającym działającym na nasze zlecenie w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań oraz innym odbiorcom, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji lub gdy wynika to z przepisu prawa. Podanie danych jest konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pan/Pani udział, z wyłączeniem danych podawanych dobrowolnie. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Drukuj