12 czerwca 2019

Szkolimy przewodników

Tatrzański Park Narodowy zaprasza do udziału w kursie turystyki przyrodniczej dla przewodników tatrzańskich.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy przyrodniczej oraz wiedzy z zakresu prawa dotyczącego ochrony przyrody. Wykładowcami będą zarówno pracownicy Parku, jak i przedstawiciele różnych ośrodków naukowych. Zgłoszenia należy przysyłać do 20 czerwca (o przyjęciu decyduje kolejność). W ramach kursu zaplanowano wykłady, wycieczki oraz warsztaty -  od czerwca 2019 do kwietnia 2020 roku (regulamin, program, formularz zgłoszeniowy  tutaj). Podsumowaniem szkolenia będzie egzamin testowy. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat przewodnika Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kierownikiem kursu będzie dr inż. Tomasz Skrzydłowski (skrzydlowski@tpn.pl tel: 608 670 767). 


Program kursu turystyki przyrodniczej dla przewodników tatrzańskich

28-29 czerwca
Ptaki Tatr (wykład i wycieczka)
mgr inż. Marcin Matysek - specjalista TPN

20 lipca
Ekosystemy nieleśne i pasterstwo (wycieczka, spotkanie z bacą na Wyżniej Kirze Miętusiej)
mgr Sławomir Wróbel - główny specjalista od ekosystemów nieleśnych TPN

Józef Słodyczka - baca z Doliny Kościeliskiej

Sierpień
Ekologia lasów (wykład, wycieczka)
Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - Wydział Leśny UR Kraków

Flora w kontekście ochrony przyrody (wykład, wycieczka)
Prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Instytut Botaniki PAN

Wrzesień
Ekologia i problemy ochrony dużych drapieżników (wykład, wycieczka)
Prof. dr hab. Henryk Okarma - kierownik Zakładu Ochrony Fauny, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Korniki - rola ekologiczna w lasach (wykład, wycieczka)

Dr hab. Wojciech Grodzki prof. IBL - Instytut Badawczy Leśnictwa

Październik
Grzyby i śluzowce Tatr (wykład, wycieczka)
Dr hab. Anna Ronikier prof. PAN - Instytut Botaniki PAN

Porosty (wykład, wycieczka)
Dr hab. Paweł Czarnota - kierownik pracowni naukowej, Gorczański Park Narodowy


Listopad
Zasoby i jakość wód TPN (wykład, wycieczka)
Dr hab. Mirosław Żelazny - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński

Prawo a Tatrzański Park Narodowy (wykład)
mgr Jakub Kałużny - prawnik

Grudzień
Interpretacja dziedzictwa (wykład, wycieczka)
Mgr inż. Magdalena Kuś

Styczeń 2020
Kultura a natura (wykład, wycieczka)
Maciej Krupa

Luty 2020
Ochrona środowiska w Tatrach i na Podtatrzu (wykład, wycieczka)
Mgr inż. Bartłomiej Zubek - starszy specjalista, Zespół Ochrony Ekosystemów Nieleśnych i Ochrony Środowiska TPN

Mgr inż. Jan Krzeptowski Sabała - główny specjalista. Kierownik Zespołu ds. Aktywnej Edukacji TPN

Marzec 2020
Górnictwo i hutnictwo w Tatrach (wykład, wycieczka)
Mgr Wiesław Siarzewski  - starszy specjalista TPN

Kwiecień 2020
Ryby i Płazy Tatr (wykład, wycieczka)
Dr Marek Kot - główny specjalista TPN

Dr inż. Tomasz Skrzydłowski - starszy specjalista TPN

Kwiecień 2020
Zaliczenie kursu turystyki przyrodniczej TPN

Drukuj