Światowy Dzień Mokradeł

1 lutego 2021

Dokładnie 50 lat temu, 2 lutego 1971 r., w miejscowości Ramsar w Iranie podpisano Konwencję o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Data ta świętowana jest do dzisiaj jako Światowy Dzień Mokradeł.

  • Torfowisko w Dolinie Suchej Wody / fot. dr Anna Maria Ociepa

    Torfowisko w Dolinie Suchej Wody / fot. dr Anna Maria Ociepa

  • Widok z torfowiska Wielka Pańszczycka Młaka na masyw Koszystej / fot. dr Anna Maria Ociepa

    Widok z torfowiska Wielka Pańszczycka Młaka na masyw Koszystej / fot. dr Anna Maria Ociepa

  • Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), roślina owadożerna - widoczne włoski z kroplami wydzieliny przypominającymi rosę (stąd nazwa rosiczka) / fot. dr Anna Maria Ociepa

    Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), roślina owadożerna - widoczne włoski z kroplami wydzieliny przypominającymi rosę (stąd nazwa rosiczka) / fot. dr Anna Maria Ociepa

Konwencję Ramsarską dotychczas ratyfikowało 171 państw, na których terenie wyznaczono 2414 obszarów wodno-błotnych obejmujących łącznie powierzchnię 254 543 972 ha. Polska przystąpiła do Konwencji w 1978 r. Od 2018 r. na liście obszarów wodno-błotnych znajdują się polodowcowe stawy oraz torfowiska Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tereny te, chociaż w większości położone z dala od najczęściej uczęszczanych tatrzańskich szlaków stanowią prawdziwą perłę przyrodniczą TPN. Są one ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, a także reprezentują unikatowe w skali Karpat siedliska bagienne. Więcej o Światowym Dniu Mokradeł i Konwencji Ramsarskiej możecie znaleźć na: www.worldwetlandsday.org/


Ulotkę z podstawowymi informacjami o wodzie, mokradłach oraz ich ścisłych powiązaniach z życiem i działalnością człowieka można pobrać ze strony www.gdos.gov.pl/swiatowy-dzien-mokradel-2021-3 lub  ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne

Drukuj