Stanowisko TPN

7 listopada 2014

W dniu 28.10.2014 r. na drodze do Morskiego Oka zostały wykonane badania masy trzech wozów oraz sił uciągu koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. Wyniki badań zostały opracowane przez dra hab. Ryszarda Kolstrunga oraz mgr inż. Beatę Czerską.

Ponieważ opracowania te (poniżej do wglądu) zawierają sprzeczne wnioski, podjęto decyzję o przesłaniu ich do zaopiniowania wszystkim członkom Grupy Roboczej obecnym na spotkaniu w dyrekcji TPN w dniu 15.10.2014 r. W przypadku braku osiągnięcia konsensusu co do oceny i wniosków płynących z wyników badania, TPN przewiduje ich skonsultowanie z uzgodnionym przez strony ekspertem lub zespołem ekspertów. 

Obecnie trwają czynności związane z wytworzeniem  prototypu wspomagania elektrycznego wozów. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie, w ramach którego TPN zaprosi wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert.


1. Opracowanie dra hab. Ryszarda Kolstrunga (załącznik nr 1).

2. Opracowanie mgr inż. Beaty Czerskiej (załącznik nr 1, załącznik nr 2).

Drukuj