Są wstępne wyniki badań koni

25 czerwca 2015

W miniony weekend odbyły się okresowe badania stanu zdrowia koni zaprzęgowych pracujących na drodze do Morskiego Oka. Przebadano 256 koni, z czego 237 zostało zakwalifikowanych do pracy.

W tym roku zespół komisji badającej zwierzęta tworzyli dr n. wet. Marek Tischner z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dr hab. Ryszard Kolstrung z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Ludmiła Strypikowska – lekarz weterynarii wskazana przez Fundację Viva!, specjalistka z zakresu chorób koni.

Naukowcy z wymienionych uczelni i praktycy wspólnie opracowali metodologię badań dostosowaną do warunków panujących na drodze do Morskiego Oka oraz specyfiki pracy koni zaprzęgowych. Przyjęty przez ekspertów plan badań pozwolił precyzyjnie zdiagnozować aktualny stan zdrowia zwierząt, a ich wyniki są wiążące jako ocena dopuszczenia każdego z legitymowanych osobnym paszportem koni do pracy na trasie Palenica Białczańska – Włosienica.

Przebadano 256 koni, z czego dwa konie zostały wykluczone (u jednego przyczyną były zaburzenia układu krążenia, u drugiego względy ortopedyczne). Do powtórnego badania, które odbędzie się w lipcu, zakwalifikowano 26 koni (dwa do tego czasu nie mogą pracować). Stan pozostałych 237 koni nie budził zastrzeżeń komisji.

Ponadto komisja ustaliła, że młode konie mogą być dopuszczone do pracy na drodze do Morskiego Oka po ukończeniu wieku 4 lat wg daty urodzenia zapisanej w paszporcie. 

W badaniach udział wzięli ww. specjaliści, pracownicy TPN oraz przedstawiciele organizacji prozwierzęcych. Nadzór nad przebiegiem badań pełnili policjanci z posterunku w Bukowinie Tatrzańskiej. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Oryginał protokołu wstępnego.

Drukuj