Ruszył przetarg, zapraszamy do udziału!

6 października 2022
Aktualizacja: 25 października 2022

Uruchomiliśmy przetarg na wykonanie szczegółowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej, w wersji mobilnej i desktopowej. Postępowanie realizowane jest na mocy Pełnomocnictwa (DOP/2/POIŚ/2022) w imieniu i na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki”. Po więcej informacji zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Drukuj