16 maja 2013

Poszukujemy lekarza weterynarii

Tatrzański Park Narodowy poszukuje lekarza weterynarii, który byłby zainteresowany udziałem w badaniach około 300 koni pracujących przy przewozie osób na trasie Palenica Białczańska – Włosienica.

Badania odbywać się będą na parkingu przy Polanie Włosienica w dniach 7-9 czerwca 2013. oraz w razie potrzeby w terminach późniejszych. Badania, o których mowa, obejmują w szczególności:

a)  ocenę ogólnej kondycji zdrowotnej konia

b)  pomiar tętna na minutę

c)   pomiar liczby oddechów na minutę

d)  badanie motoryki jelit

e)  badanie EKG

f)    badanie krwi, z ustaleniem następujących wskaźników: CK, proteiny, leukocyty, erytrocyty, hemoglobina, PCV, MCV,  HbE, MCHC, Trombocyty, LDH, AST.

 

Badania krwi oraz EKG będą wykonywane tylko w przypadku, gdy kondycja konia będzie budziła zastrzeżenia.

Badania przeprowadzane są po pokonaniu przez konie trasy Palenica Białczańska – Włosienica z pełnym, dopuszczalnym obciążeniem wozu, bez przestojów podczas wykonywania przewozu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty badań ponoszą w całości Dorożkarze.

Osoby zainteresowanych udziałem w badaniach prosimy o przesłanie na adres TPN lub mailem (sekretariat@tpn.pl) ofert cenowych oraz CV dokumentujących doświadczenie zawodowe, na podstawie, których wyłoniony zostanie lekarz prowadzący badania. 

Drukuj