Za nami jesienne liczenie kozic

9 listopada 2022

Liczenie odbyło się 21 października wyjątkowo jako akcja jednodniowa. Po polskiej stronie zanotowano 364 kozic, po słowackiej - 858, co daje nam łącznie 1222 osobniki na terenie Tatr.

Wśród kozic z naszego terenu mogliśmy wyróżnić 40 capów, 74 kozy, 31 koźląt tegorocznych, 20 zeszłorocznych, 128 rozróżniono tylko jako dorosłe, 10 jako młode, a 54 jest nie rozpoznanych co do płci i wieku. Wśród 858 kozic po stronie słowackiej wyliczono 67 koźląt w pierwszym roku życia. Dla całych Tatr łączny wynik liczenia ustalono na 1222 kozic, w tym 98 młodych urodzonych tej wiosny (8,0% całej populacji).

Należy pamiętać, że podział na kozice polskie i słowackie jest całkowicie sztuczny. Duża część z tych kozic przebywa w rejonie granicy państwowej swobodnie przemieszczając się przez nią. Dlatego liczenie kozic jest robione wspólnie ze stroną słowacką - i najistotniejszy jest łączny wynik dla całych Tatr. Wyników liczenia nie należy brać dosłownie, choć podawane są z dokładnością do jednej sztuki. W tym roku wynik jest o 127 kozic lepszy w porównaniu do 2021, jednak wyraźnie niższy od rekordowego 2018 roku (1431). Błąd oszacowania nie jest znany i może znacznie przekraczać 10%.

Mapę przedstawiającą wyniki znajdziecie na stronie geoportaltatry.pl
 
Kontakt dla mediów:

Jarosław Rabiasz: 601 177 482; jrabiasz@tpn.pl

Drukuj