„Podhalanie…” z wyróżnieniem

16 marca 2023

Książka „Podhalanie. Wokół tożsamości” autorstwa Agnieszki Gąsienicy-Giewont i Stanisławy Trebuni-Staszel, z fotografiami Jacka Poremby i fotoreportażem Bartka Solika, wydana nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego, otrzymała wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów w trzech konkursach na najlepsze książki organizowanych przez Wydawnictwo Naukowe UAM odbyła się 10 marca, w pierwszym dniu Poznańskich Targów Książki 2023. W imieniu autorek i wydawcy wyróżnienie odebrała Paulina Kołodziejska, redaktorka książki i szefowa Wydawnictw TPN.

Fot. Dominik Kałasz / Wydawnictwo Naukowe UAM 

W „Konkursie na najlepszą książkę popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania”, w którym oceniane są książki popularnonaukowe polskich autorów wydane w roku 2022, zwyciężyła publikacja „Osada Świętego Gotarda w Poznaniu. Historia i dziedzictwo” pod redakcją Andrzeja Billerta (Wydawnictwo Miejskie Posnania). 

Wyróżnienia przyznano za cztery publikacje: „Recepty Starego Doktora. Wypisy z dzieł Janusza Korczaka”, wybór i wstęp Agnieszki Zgrzywy (Wydawnictwo Naukowe PWN), „Berlinowanie. Zapiski z doświadczania miasta” z tekstem i fotografiami Bernadetty Darskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), „Naprawić przyszłość. Dlaczego potrzebujemy lepszych opowieści, żeby uratować świat” autorstwa Marcina Napiórkowskiego (Wydawnictwo Literackie) oraz za „Podhalanie. Wokół tożsamości” autorstwa Agnieszki Gąsienicy-Giewont i Stanisławy Trebuni-Staszel (Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego).

Fot. Dominik Kałasz / Wydawnictwo Naukowe UAM 

W „Konkursie na najlepszą książkę akademicką” Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki przyznano za publikację „Chirurgia” – tomy 1-4 pod red. Grzegorza Wallnera i Tomasza Banasiewicza (PZWL Wydawnictwo Lekarskie), a Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za publikację „Budzi się Łódź…” część I i II – prace zbiorowe (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego). 

W „Konkursie o nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki” nagrodę główną przyznano za publikację „Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku. O kulturze kolekcjonerskiej miasta” autorstwa Anny Sobeckiej (wydawnictwo słowo/obraz terytoria). 

Fot. Dominik Kałasz / Wydawnictwo Naukowe UAM 

Łącznie w trzech konkursach zgłoszono 164 książek wydanych przez 61 wydawców. W konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta m. Poznania, jury obradowało w składzie: prof. Mirosław Adamczyk (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), red. Grażyna Banaszkiewicz, red. Piotr Dobrołęcki (przewodniczący jury), prof. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Grzegorz Raubo (UAM), Olcha Sikorska (PTWK) i red. Grażyna Wrońska. 

W 2016 roku w tym samym konkursie Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za znakomity poziom edytorski zdobyły trzy publikacje wydane nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego: „Sztuki piękne pod Tatrami” Teresy Jabłońskiej, „Magia nart” Wojciecha Szatkowskiego i Beaty Słamy oraz „Żywot górala poczciwego. Spojrzenie po latach” Wojciecha Brzegi w opracowaniu Michała Jagiełły.

Drukuj