Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie TPN w 2020 r.

12 września 2019

Do 30 października tego roku przyjmujemy zgłoszenia na organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym (m.in. zawody, memoriały, biegi) na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2020.

Zgłoszenie w formie podania powinno zawierać następujące informacje:

  • rodzaj imprezy
  • data 
  • miejsce (mapa)
  • planowana liczba uczestników 
  • inne istotne informacje .


Po wskazanym terminie składania zgłoszeń wnioskodawcy otrzymają informację o możliwości organizacji zaproponowanej imprezy. Decyzja zostanie uzależniona m.in. od wpływu na przyrodę (miejsca i długości trasy organizowanych zawodów, liczby uczestników).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (1) w parkach narodowych zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem Parku i edukacją ekologiczną. Prosimy o uwzględnienie tych zasad podczas organizacji imprezy.

Informujemy, że zamieszczanie logotypów Parku na materiałach promujących imprezy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jest  możliwe wyłącznie po złożeniu wniosku oraz uzyskaniu zgody dyrekcji TPN.

Przypominamy również o opłatach za udostępnienie TPN w związku z organizacją imprez rekreacyjno-sportowych Wysokość opłaty jest uzależniona od charakteru imprezy oraz poziomu jej oddziaływania na przyrodę Parku.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: dwojciechowska@tpn.pl.

(1) Art. 15 ust.1 pkt 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018.1614)


Drukuj