26 czerwca 2019

Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 25 czerwca zmarł nasz Kolega ś.p. Tomasz Krzyżanowski, wieloletni pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego, przez 30 lat podleśniczy, miłośnik kultury góralskiej, oddany służbie na rzecz ochrony przyrody Tatr.

 • Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

  Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

 • Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

  Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

 • Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

  Nie żyje Tomasz Krzyżanowski

 • klepsydra-c_1.jpg

  klepsydra-c_1.jpg

LEŚNIK, NARCIARZ, FOLKLORYSTA, MUZYKANT, AUTOR – CZŁOWIEK WIELU PASJI

Tomasz Krzyżanowski (ur. w 1957 r. w Krakowie) mieszkał w Bukowinie Tatrzańskiej, dokąd przeniósł się z rodziną po ukończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). W okresie akademickim, zafascynowany bogactwem i odrębnością kultury górali polskich, podjął współpracę ze Studenckim Zespołem Góralskim „Skalni”, skupiającym młodzież z regionu Podhala studiującą na krakowskich uczelniach wyższych. Miłośnik muzyki górali polskich, którą uważał za jeden z istotniejszych elementów kultury narodowej.

W 1987 r. podjął pracę w Tatrzańskim Parku Narodowym, gdzie przez 30 lat był podleśniczym. Rozpoczął jako podleśniczy w obwodzie ochronnym Brzeziny, a następnie przeniósł się na Halę Gąsienicową. Tam poznał tajniki pracy w terenie wysokogórskim, specyfikę i unikalność górskiej przyrody. W sierpniu 1990 roku objął stanowisko leśniczego obwodu nadzorczego Bukowina. Sprawował pieczę nad lasami prywatnymi i spółkami leśnymi tego terenu, a także nad tak zwaną otuliną łowiecką TPN sięgającą od Stasikówki do Rzepik. Mógł tutaj prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną i rozwijać swoją  pasję łowiecką. Do jego obowiązków służbowych należało dbanie o stan sanitarny i hodowlany lasów, podnoszenie świadomości ekologicznej właścicieli, monitoring procesów przyrodniczych, a także ochrona zwierzyny. W tym okresie związał się z Kołem Łowieckim „Watra” w Zakopanem, którego członkiem był do 2017 roku. Pracę w obwodzie nadzorczym Bukowina zakończył w 1998 roku po przekazaniu lasów do nadleśnictwa Krościenko. Zaowocowała ona także silnymi więzami emocjonalnymi z  gminą i jej mieszkańcami.

Dalsza droga zawodowa Tomasza prowadziła przez obwody ochronne: Kuźnice, Kośne Hamry, Halę Gąsienicową.  W tym ostatnim rejonie –  tak specyficznym dla leśnika – pracował 11 lat. Wykonując obowiązki służbowe, rozwinął swą kolejną wielką pasją – narciarstwo wysokogórskie. Miłością do narciarstwa chciał zarażać innych, stworzył Stowarzyszenie Miłośników Narciarstwa Wysokogórskiego, które zaczęło wspierać rokujących zawodników i propagować narciarstwo jako styl życia.

W 2015 roku pracował w Zespole Komunikacji i Wydawnictw TPN. Ten  epizod pracy zawodowej zaowocował rozpoczęciem prac nad góralskim dramatem „Gombica Staska Kubina”, wydanym nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego, następnie wystawianym na deskach Teatru Witkacego w Zakopanem – Tomasz był przekonany, że odwoływanie się do tradycji i kultury mieszkańców Skalnego Podhala to jedno z ważniejszych wyzwań stojących przed gospodarzami Tatr – przede wszystkim w celu akcentowania ciągłości i jedności historii, kultury oraz bezcennej wysokogórskiej przyrody.

Dwa ostatnie lata pracy w Tatrzańskim Parku Narodowym spędził w obwodzie Łysa Polana. Jak sam mówił, spełniło się jego marzenie: nadzorować, chronić, odwiedzać Dolinę Waksmundzką wraz z jej Świstówką.  W styczniu 2018 roku rozpoczął pracę w Lasach Państwowych.                                                                                                           

Zapamiętamy Tomasza jako dobrego leśnika i ochroniarza, dla którego Rodzina, Ojczyzna i Tatry były życiowymi priorytetami.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 28 czerwca o godz. 13.00 w Kościele pw. Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej.

Drukuj