19 kwietnia 2019

Nie żyje Kazimierz Klimek

We wtorek  16 kwietnia zmarł prof. zwyczajny dr hab. Kazimierz Klimek, uczony, wieloletni członek Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego ( 1980 -2004) zastępca przewodniczącego Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1988-1991, przewodniczący Rady TPN w latach 1991-2000.

Kazimierz Klimek urodził się 30 stycznia 1934 roku w Bieczu, ukończył geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1957 roku. Na początku swojej pracy zawodowej był nauczycielem geografii, w latach 1960-1979 pracownikiem naukowym w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Instytutu Geografii PAN, w latach 1979-1991 kierował Zakładem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w latach 1991-2000 pracował w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przez wiele lat kierował Katedrą Rekonstrukcji Środowiska Geograficznego na Uniwersytecie Śląskim.

Poza geografią interesował się zawodowo ochroną przyrody, w tym przyrody Tatr. Aktywnie uczestniczył w pracach Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego w ważnym okresie tworzenia placówki naukowej i muzealnej Parku na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz nacisków na budowę gigantycznej infrastruktury sportowej dla potrzeb zimowych igrzysk olimpijskich w Tatrach w latach dziewięćdziesiątych. Zajmował się też popularyzowaniem wiedzy o przyrodzie Tatr, m.in. zredagował dział "Przyroda nieożywiona" w monografii "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego" z 1996 roku.

Był uczonym, wychowawcą kilku pokoleń geografów, obrońcą przyrody, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, o niezwykłym poczuciu humoru i wielkiej życzliwości dla wszystkich, miłośnikiem i obrońcą Tatr dla następnych pokoleń.

Cześć Jego Pamięci


Drukuj