NFOŚiGW wspiera Tatrzański Park Narodowy

25 listopada 2021

Ponad 9 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał Tatrzański Park Narodowy na dwa projekty: „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”.

 • fot. TPN

  fot. TPN

 • fot. TPN

  fot. TPN

 • fot. TPN

  fot. TPN

 • fot. TPN

  fot. TPN

 • fot. TPN

  fot. TPN

– W Tatrzańskim Parku Narodowym jak w soczewce widzimy piękno i delikatność koegzystencji człowieka i dziewiczej natury z bogactwem jej fauny i flory. To też doskonały przykład na to, jak człowiek, czyniąc sobie ziemię poddaną, w myśl encykliki Laudato Si przyjmuje pełną, świadomą odpowiedzialność za otaczającą przyrodę. Przejawem takiej odpowiedzialności są działania od lat podejmowane przez Dyrekcję Parku. Cieszę się, że jako NFOŚiGW także od lat możemy je wspierać – podkreśla Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wystarczy wspomnieć, że mamy za sobą już ponad 50 wspólnych projektów, które dofinansowaliśmy niebagatelną kwotą ponad 56 ml zł. Nie ma praktycznie ważnych szlaków, czy inwestycji Parku, których byśmy nie wspierali, bo troska o przyrodę – faunę i florę, w połączeniu z zabiegami o komfort i bezpieczeństwo jej miłośników to nasze wspólne - Parku i Narodowego Funduszu – DNA. Dzięki takim projektom jak te inaugurowane dziś, razem możemy sprawić, że niezwykłe tatrzańskie dziedzictwo przekażemy kolejnym pokoleniom w pełnej krasie. – uzupełnia wiceszef NFOŚiGW.      

– Bardzo cieszy nas to wsparcie ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To realna pomoc, która przekłada się na stan szlaków i infrastruktury na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jesteśmy dzięki temu w stanie remontować szybciej, więcej. A przy 275 km szlaków i niemal 4 mln turystów rocznie jest co remontować i wymieniać, i jest też dla kogo. Nie zapominajmy jednak, że prace wykonywane w ramach tych projektów służą nie tylko turystom, ale przede wszystkim przyrodzie – pomagają chronić nam cenne gatunki i siedliska – podsumował Szymon Ziobrowski dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Pierwszy projekt pod nazwą „Ograniczenie wpływu katastrof naturalnych na siedliska i gatunki na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego” ma na celu polepszenie stanu ochrony siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt poprzez remont szlaków turystycznych zniszczonych w wyniku klęsk. W wielu parkach narodowych, a w szczególności w Tatrzańskim Parku Narodowym, pojawiają się trudne do przewidzenia ekstremalne zjawiska pogodowe: opady generujące powodzie i procesy erozyjne, spływy gruzowe czy obrywy skalne.

Prace w ramach projektu uwzględniają m.in.: uporządkowanie i odtworzenie powierzchni zniszczonego brukowca oraz fragmentów szlaku, likwidację skrótów i nielegalnych ścieżek, zabezpieczenie przed zdegradowaniem i erozją terenów w sąsiedztwie szlaków turystycznych, a także miejsc wypoczynkowych  i skrzyżowań.

Do remontu zostały zaplanowane następujące odcinki szlaków, obejmujące wszystkie piętra wysokościowe zarówno w Tatrach Wysokich, jak i Zachodnich:


 • szlak Włosienica – Morskie Oko (wykonany w 2020 r.),
 • szlak na Halę Gąsienicową z Brzezin przez Dolinę Suchej Wody (wykonany w 2020 r.),
 • szlak Czarny Staw – Rysy (wykonany w 2021 r.),
 • szlak z Hali Kondratowej na Kopę Kondracką (wykonany w 2021 r.),
 • grań od Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch (wykonany w 2021 r.),
 • Dolina Tomanowa (remont 3  mostków oraz kaszyc wykonany w 2021 r.),
 • szlak Droga pod Reglami od Doliny Białego do Doliny Małej Łąki (wykonanie w 2022).

Obszar ten obejmuje 27 km szlaków, z czego odcinki remontowane to około 21 km.  Zidentyfikowano tu 10 siedlisk Natura o powierzchni 145,71 ha, 6 gatunków zagrożonych roślin i 12 gatunków zagrożonych zwierząt żyjących w sąsiedztwie szlaków.


Kolejnym projektem dofinansowanym przez NFOŚiGW jest przedsięwzięcie pod nazwą „Odtworzenie infrastruktury turystycznej Jaskini Mroźnej i poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu turystycznego poprzez ograniczenie skutków katastrof naturalnych”. Celem projektu jest kompleksowe polepszenie stanu Jaskini Mroźnej poprzez remont 1,42 km odcinka i zabezpieczenie zniszczonego szlaku turystycznego, a także wymianę urządzeń w Jaskini na bardziej trwałe i ekologiczne. Remont zakłada również naprawę uszkodzonej nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek. Ułatwi to skupienie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk Natura 2000 w bezpośrednim ich sąsiedztwie oraz regenerację zdegradowanych terenów. Remont wnętrza jaskini w znaczący sposób przyczyni się także do wzrostu poziomu bezpieczeństwa turystów, m.in. poprzez wykonanie zabezpieczeń geotechnicznych korytarzy jaskiniowych, oraz poprawi warunki hibernujących tam nietoperzy. Planowany nadzór ma na celu ochronę cennych gatunków roślin i zwierząt przed niekorzystnym wpływem prac terenowych.

W ramach projektu wykonane zostanie również zabezpieczenie szlaku turystycznego zejściowego  przed spadającymi fragmentami skał. To, co udało się zrobić już w tym roku, to remont szlaku prowadzącego do jaskini oraz zejściowego z jaskini do szlaku głównego w Dolinie Kościeliskiej. Po zimie rozpoczną się prace wewnątrz jaskini, które powinny zakończyć się pod koniec 2022 roku.

Umowy dofinansowania w wysokości 100 proc. inwestycji dla tych projektów zostały podpisane 26 listopada 2019 roku, w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.


Dofinansowanie projektu odbywa się w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo.

Drukuj