15 lipca 2019

Nabór na stanowisko dyrektora Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: Magurskiego Parku Narodowego (sygn: K/PN/5/19).

Szczegóły dotyczące zasad nabory znajdują się tutaj.

Drukuj