2 grudnia 2019

Monografia pokonferencyjna

„Ochrona ścisła w parkach narodowych i rezerwatach. Bilans osiągnięć i porażek ostatniego półwiecza” – monografia pod redakcją naukową Jana Bodziarczyka. Konferencja upamiętniająca Profesora Stefana Myczkowskiego w 40. rocznicę Jego śmierci. Poniżej zamieszczamy plik pdf do pobrania.

Drukuj