Konferencja naukowa

24 czerwca 2013

Zapraszamy do udziału w konferencji: „Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki”, 15 – 16 listopada 2013, Kraków – Zakopane.

W bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał wnikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód. Czytając dzisiaj prace J.G. Pawlikowskiego przekonujemy się, że wiele jego myśli zachowało swoją aktualność, prowokując do dyskusji i często gorzkiej refleksji. Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji
Tatrzański Park Narodowy
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie
Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Zbigniew Mirek, przewodniczący Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Instytut Botaniki PAN, Kraków;
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, AWF, Kraków,
prof. dr hab. Jan Wiktor, UEK, Kraków;
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK, Kraków;
dr hab. Andrzej Matuszyk, em. prof. AWF, Kraków;
dr inż. Paweł Skawiński, dyrektor TPN, Zakopane ;
red. Henryk Woźniakowski, prezes SIW „Znak”;
red. Wiesław A. Wójcik, redaktor naczelny rocznika „Wierchy”, Kraków.

Zespół organizacyjny:

dr inż. Małgorzata Szczepańska, COTG; malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl
dr Bernadetta Zawilińska, OA PTTK; bernadetta.zawilinska@pttk.pl
dr inż. Marcin Guzik TPN; mguzik@tpn.pl
dr Piotr Dąbrowski WTiR AWF, przewodniczący zespołu; piotr.dabrowski@awf.krakow.pl

Materiały do pobrania:
komunikat nr 1
karta zgłoszeniowa
wskazówki dla autorów

Drukuj